Udvalgte profiler

RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut, coaching af lærere.
DEN KREATIVE AFDELING
Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling
BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
METTE CARENDI
Forfatter, underviser og foredragsholder om børns trivsel