Udvalgte profiler

RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
METTE MARIE LEDERTOUG
Psykolog, Ph.D i positiv psykologi, forfatter og foredragsholder
SARAH ENGELL
Forfatter og foredragsholder
ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut, coaching af lærere.
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
MULTI MATH
Matematikundervisning for tosprogede og elever med sproglige udfordringer
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug