Udvalgte profiler

MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed