Udvalgte profiler

SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
DEN KREATIVE AFDELING
Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling
MARIE KRAUL
Tidl. kommunikationsrådgiver i Børns Vilkår, forfatter og foredragsholder
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
BENT DAHL JENSEN
Redaktør, forfatter og foredragsholder
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
SARAH ENGELL
Forfatter og foredragsholder
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
ANNE GÖRLICH
Adjunkt, Ph.D. og foredragsholder om udsatte børn og unge