Profiler under emnet: Didaktik

Didaktik kan groft oversættes til læren om undervisning. Didaktik handler om, hvad der skal læres, og om hvordan der skal undervises og læres. Didaktik drejer sig således både om undervisningens mål og metode. Der skelnes mellem almen didaktik og fagdidaktik. Almen didaktik er det overordnede, som har med formål og det overfaglige at gøre, mens fagdidaktik omhandler målsætning, indholdsvalg og det mere specifikke fagmetodiske. 

Udvalgte profiler

ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
KARSTEN B. VESTER
Foredragsholder og relationsskaber i Virksomheder adopterer skoleklasser
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
SARAH ENGELL
Forfatter og foredragsholder
JOSUA CHRISTENSEN
Konsulent i Frie Skolers Lærerforening
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
ANETTE JAHN
Historiefortæller og antropolog
MARIE KRAUL
Tidl. kommunikationsrådgiver i Børns Vilkår, forfatter og foredragsholder
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE
Undervisere, erhvervsdrivende, læringsekspert og foredragsholdere