Profiler under emnet: Didaktik

Didaktik kan groft oversættes til læren om undervisning. Didaktik handler om, hvad der skal læres, og om hvordan der skal undervises og læres. Didaktik drejer sig således både om undervisningens mål og metode. Der skelnes mellem almen didaktik og fagdidaktik. Almen didaktik er det overordnede, som har med formål og det overfaglige at gøre, mens fagdidaktik omhandler målsætning, indholdsvalg og det mere specifikke fagmetodiske. 

Udvalgte profiler

JOSUA CHRISTENSEN
Konsulent i Frie Skolers Lærerforening
THOMAS BREDAHL
Ph.d. i motivation og menneskelige forandringsprocesser, forfatter og foredragsholder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
SVEND ERIK SCHMIDT
Foredragsholder, forfatter og ekspert i læring og kommunikation
DEN KREATIVE AFDELING
Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling
ANNE GÖRLICH
Adjunkt, Ph.D. og foredragsholder om udsatte børn og unge
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer