Profiler under emnet: Didaktik

Didaktik kan groft oversættes til læren om undervisning. Didaktik handler om, hvad der skal læres, og om hvordan der skal undervises og læres. Didaktik drejer sig således både om undervisningens mål og metode. Der skelnes mellem almen didaktik og fagdidaktik. Almen didaktik er det overordnede, som har med formål og det overfaglige at gøre, mens fagdidaktik omhandler målsætning, indholdsvalg og det mere specifikke fagmetodiske. 

Udvalgte profiler

INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
SUNE HANSEN
Foredragsholder om angst
ANNE GÖRLICH
Adjunkt, Ph.D. og foredragsholder om udsatte børn og unge
JOHNY GAMMELGAARD
Foredragsholder og coach med hjernen på hjernen!
VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE
Undervisere, erhvervsdrivende, læringsekspert og foredragsholdere
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
SØREN LYNGE
Foredragsholder, coach, forsker, forfatter og foredragsholder om unge for unge.
TORBEN BOHNHARDT
Iværksætter og foredragsholder
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter