Profiler under emnet: Didaktik

Didaktik kan groft oversættes til læren om undervisning. Didaktik handler om, hvad der skal læres, og om hvordan der skal undervises og læres. Didaktik drejer sig således både om undervisningens mål og metode. Der skelnes mellem almen didaktik og fagdidaktik. Almen didaktik er det overordnede, som har med formål og det overfaglige at gøre, mens fagdidaktik omhandler målsætning, indholdsvalg og det mere specifikke fagmetodiske. 

Udvalgte profiler

GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
PETER SOLBERG DIRKSEN
Forfatter og foredragsholder
NIELS EGELUND
Professor i specialpædagogik på DPU, Dr.pæd og Ph.D.
KLAUS EUSEBIUS JAKOBSEN
Forfatter, tidligere rektor på Herlufholms skole og foredragsholder
VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE
Undervisere, erhvervsdrivende, læringsekspert og foredragsholdere
METTE MARIE LEDERTOUG
Psykolog, Ph.D i positiv psykologi, forfatter og foredragsholder
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
MALENE FENGER-GRØNDAHL
Forfatter, journalist og foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
METTE CARENDI
Forfatter, underviser og foredragsholder om børns trivsel
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed