Profiler under emnet: Didaktik

Didaktik kan groft oversættes til læren om undervisning. Didaktik handler om, hvad der skal læres, og om hvordan der skal undervises og læres. Didaktik drejer sig således både om undervisningens mål og metode. Der skelnes mellem almen didaktik og fagdidaktik. Almen didaktik er det overordnede, som har med formål og det overfaglige at gøre, mens fagdidaktik omhandler målsætning, indholdsvalg og det mere specifikke fagmetodiske. 

Udvalgte profiler

METTE CARENDI
Forfatter, underviser og foredragsholder om børns trivsel
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
SVEND ERIK SCHMIDT
Foredragsholder, forfatter og ekspert i læring og kommunikation
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
ANNE GÖRLICH
Adjunkt, Ph.D. og foredragsholder om udsatte børn og unge
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
MARIE KRAUL
Tidl. kommunikationsrådgiver i Børns Vilkår, forfatter og foredragsholder
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år