Profiler under emnet: Didaktik

Didaktik kan groft oversættes til læren om undervisning. Didaktik handler om, hvad der skal læres, og om hvordan der skal undervises og læres. Didaktik drejer sig således både om undervisningens mål og metode. Der skelnes mellem almen didaktik og fagdidaktik. Almen didaktik er det overordnede, som har med formål og det overfaglige at gøre, mens fagdidaktik omhandler målsætning, indholdsvalg og det mere specifikke fagmetodiske. 

Udvalgte profiler

CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
TORBEN VILLEKJÆR
Iværksætter og foredragsholder
ESTHER RÜTZOU
Forfatter, historiefortæller, foredragsholder og underviser
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder