KAREN LUMHOLT

Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Karen Lumholt er uddannet lærer og journalist, men har i mange år drevet selvstændig foredrags- og undervisningsvirksomhed. Karen er en erfaren foredragsholder og underviser og har de sidste mange år været en markant bidragsyder i medierne, hvor hun har udvist stort engagement i velfærdsudvikling, børn, unge og familier.

Karen Lumholts forfatterskab omfatter både fag- og ledelseslitteratur, debatbøger og biografier. I forfatterskabet indgår bl.a. bøgerne Børn skal da arbejde (med Marie Kraul) - om at inddrage børn i arbejdsfællesskaber, Håndbogen for forældre til skolebørn (med Karin Hegelund) - om hvordan forældre kan støtte skolebarnets udvikling samt Det relationelle menneske og Det personlige samfund (begge med Jonas Norgaard Mortensen) - om et samfund med mere vægt på menneske og mindre på system.

Hertil er Karen Lumholt medstifter af Familiepolitisk Netværk, der er et aktivt forum for pædagoger, lærere, ledere, politikere, forældre og forskere. Fra 2014-2016 var hun direktør og talsmand for Tænketanken Cura, som formidler viden om personalismen som inspiration til samfundsudviklingen. Derudover kan Karen tilføje radiovært på DR-P1, brevkasseredaktør og familierådgiver til CV'et ligesom hun også har været forbrugerjournalist og kommunikationsrådgiver. 

Du kan læse mere om Karen Lumholt her.

Foredrag

Send forespørgsel

DEN UDVIDEDE FAMILIE

Karen Lumholt sætter spot på den måde, vi indretter hverdags- og samfundslivet på samt på det lille barns grundlæggende behov for - fællesskaber og relationer i hverdagen: forældre, bedsteforældre, søskende, naboer, familie-venner, nærsamfund og lærere/pædagoger med overskud. Historisk set er det en relativt kort periode, hvor en familie er blevet splittet ad fra morgenstunden for først at blive forenet igen sidst på dagen. It takes a village to raise a child - så måske vi skal tilbage til en form for landsbyfællesskaber?

Institutionaliserings-graden i Danmark er den største i verden. I Danmark sender vi børnene i institution i en grad, som ikke overgås af noget andet land i verden. Det gør vi fordi begge forældre, nu i et par generationer, har haft arbejdsmarkedet som vigtigste identitetsgiver. Maksimalt arbejdsudbud har været det politiske hovedmål.

I samme periode har institutionerne været presset i retning af kvantitet frem for kvalitet og administration og styring frem for pædagogikStik imod hvad mange tror, er de helt små børns følelsesmæssige og sproglige udvikling i stigende grad blevet forsømt. Små børn udvikler eksempelvis sit sprog bedst i samvær med nære, empatiske voksne, der med sproget som en naturlig del af samværet viser dem verden. Mange forældre forsøger at fortrænge den dårlige samvittighed - og lider under krydspres, det grænseløse arbejde 24/7, stress og dårlig samvittighed.

Dette yderst aktuelle foredrag med Karen Lumholt handler om politik og samfundsøkonomi, om synet på pædagogik og læring og på, hvad velfærd og lykke egentlig er, men også om den måde vi hver især prioriterer i hverdagen. 

Send forespørgsel

FREMTIDENS VELFÆRD

Velfærd er blevet til ydelser og service i en velfærdsbutik. Men ægte velfærd må tage afsæt i spørgsmåletHvad gør mennesker lykkelige? Du har ikke meget glæde af et perfekt måltid mad, hvis du ingen har at dele det med. Skal vi forstå, hvad velfærd er, skal vi forstå mennesket-i-sine-relationer. Velfærd er at høre til, at kunne bidrage og at blive genkendt, siger lykkeforskningen.

Mennesker er blevet opdelt i ressourcestærke og -svage. Men sandheden er, at den der giver noget til andre er lykkeligere, fordi nogen vil tage imod. 

De seneste årtier er faglig ledelse og tillid til de ansatte i det offentlige røget ud til fordel for en teknokratisk og akademisk forståelse af velfærdsprofessionerne og en mere og mere minutiøs styring af de ansatte. Nu erkender det offentliges eget evalueringsinstitut KRAKA, at mål- og rammestyringen har fejlet og skabt et dyrt og dårligt system, som ikke hjælper dem, der har allermest behov.

Velfærdssamfundets professionelle kæmper med rekordhøje stresstal. Også de ansatte folder sig bedst ud i tillid, handlefrihed og værdighed. Det er meningen med arbejdet, der holder os motiverede, glade og raske. 

Dette foredrag folder en relationel forståelse af velfærd ud, hvor begreber som livstilfredshed, relationer og omsorg er centrale. Foredraget lægger også op til refleksion over, hvad det vil sige at være velfærdsprofessionel. 

Karen Lumholt er en fremragende underviser – pædagogisk, inddragende, anerkendende… også så der bliver tid til refleksion og perspektivering undervejs."
Peter Mose, Hegelund og Mose
Dyb integritet, stærk faglighed, autentisk passion, aktivt medborgerskab og ægte menneskelig empati. Karen er noget særligt – som menneske og samarbejdspartner."
Jonas Norgaard Mortensen, direktør for Institut for Relationpsykologi
Hold fast hvor jeg grinede ved beskrivelsen af de mange proces-trin ved vasketøj. Jeg er bare SÅ enig i pointen. Vi skylder samfundet at lære vores børn at arbejde og hjælpe dem med at træne lidt impuls-kontrol. Well done!"
Eva Stenby Karlsen, managementkonsulent
Tak for en fantastisk aften i går om storytelling – fantastisk arbejde, det du laver."
Anne Marie Valentin, karriererådgiver Intojob.dk
Karen Lumholt… har en særlig sans for at se de væsentligste debatter på alle de felter, hun går i gang med. Hun udfordrer, lytter, opsøger, coacher – og lader ikke de nemme løsninger slippe igennem… Hun skaber diskussion og levende debat, men altid funderet på sagens saglige substans."
Christine Antorini, tidl. minister, MF (A)
…et meget fint, nærværende, og overbevisende oplæg du leverede på Kunsthøjskolen i Holbæk i aftes. En flot samtidsanalyse, et godt opråb – med en indbygget tro på fremtiden. Og med det underlæggende budskab, at livet ikke er lyserødt – og at det skal vi overkomme sammen!"
Sara Knabe Sørensen, sygeplejerske, cand. mag. og sundhedskonsulent
Jeg skulle hilse og sige mange tak for dit fantastiske oplæg i går… de fortæller med lys i øjnene, hvor inspireret de blev, og hvilken fantastisk fortællerevne, du har. Du har virkelig grebet dem… Vi håber meget at få mulighed for at møde dig en anden gang. Endnu engang tak."
Dorit Simonsen, Hospiceleder