Profiler under emnet: Uddannelse

Uddannelsessystemet i Danmark er et ofte omdebatteret emne. Der er mange holdninger til, hvordan vi skal uddanne vores unge, og hvad god uddannelse grundlæggende er. En af grundskolens vigtigste opgaver er at give børn og unge en bred grundlæggende uddannelse, som der kan bygges videre på. I den forbindelse har både lærere, pædagogisk personale og forældre et stort ansvar i at vejlede de unge i deres uddannelsesvalg.

Udvalgte profiler

STIG BROSTRØM
Forsker, forfatter og foredragsholder
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
MALENE FENGER-GRØNDAHL
Forfatter, journalist og foredragsholder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
DEN KREATIVE AFDELING
Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling
CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD
Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet
METTE CARENDI
Forfatter, underviser og foredragsholder om børns trivsel
JAMIL FARAH MEHDI
Foredragsholder
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde