INGE TEMPLE

Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Med Inge Temple som underviser er der garanti for høj faglighed og fokus på praksis. Hun er en nærværende og inspirerende underviser, der med sin skarpe og humoristiske facon leverer indhold, som er personligt og inspirerende. Alle hendes kurser kendetegnes af god vekselvirkning mellem det teoretiske og det praktiske med øvelser, refleksioner og plads til debat.

Relationskompetence, mentalisering og ressourcer er omdrejningspunkterne for Inges arbejde, der solidt funderet i teorierne byder på viden og indhold, som er praksisnært og umiddelbart anvendeligt for alle skolens fagprofessionelle.

Som underviser, coach hos HERO Coaching og relationspraktiker (FamilyLab Jesper Juul) holder Inge oplæg, kurser og workshops på skoler landet over indenfor temaerne:

 • Det nye elevsyn - med fokus på det, der fungerer
 • Støt op om læring og trivsel - forældreworkshop
 • Trivsel og mobning - fællesskabende didaktikker
 • Præsentationsteknik og formidling - lær dine elever at formidle

Efter år med børne- og ungesamtaler om de unges udfordringer med fx selvværd, præstationsangst, sociale kompetencer, mobning m.m., er det blevet tydeligt for Inge, hvilke metoder der har størst effekt på de unge. I 2013 fik Inge ideen til LIVSPARAT, et undervisningsmateriale til de 13-19 årige. Inge er medforfatter på materialet, som blev udgivet i 2015 og i dag anvendes på grundskoler, efterskoler, produktionsskoler (FGU) m.m. landet over.

Inge Temple har gennem mange år uddannet sig indenfor coaching i både Danmark og udlandet og har erfaring som underviser og facilitator. Hun leverer skræddersyet og personligt indhold med høj faglighed og humor - for det må gerne være sjovt at lære.

Kurser, workshops og oplæg kan tilpasses i form og efter målgrupperne forældre, lærere, pædagoger.

Foredrag

Send forespørgsel

RELATIONSKOMPETENCE, KOMMUNIKATION OG LÆRING

KURSUS/WORKSHOP fra 4 timers workshop til 3 dages kursus.

Målgruppe: Lærere og andet pædagogisk personale på alle trin. Temaet kan også udbydes som forældreworkshop.

Læring er ikke noget, der blot kan overdrages, uanset hvilken metode, teori eller materiale vi anvender. Undervisere kan blot sørge for at formidle optimalt tilrettelagt undervisning tilpasset målgruppen. Så hvad skal der til for bedst muligt at facilitere elevernes læringsudbytte?

Fra forskning ved vi, at elevernes læringsudbytte er mest afhængig af lærerens personlige anvendelse af sin relationskompetence og sine kommunikationsevner.

De fleste lærere og pædagoger udfordres fra tid til anden i arbejdet med deres elever og i dialogen med forældre. De oplever at stå i situationer, hvor resultaterne udebliver, relationerne er svære, og løsningerne er svære at få øje på. I en travl skolehverdag, hvor tiden er knap, og der er mange behov, der skal tilgodeses, er det vigtigt at kunne præstere i forhold til arbejdsopgaven og samtidigt kunne holde fast i sig selv og sin integritet.

Relationskompetente voksne, der navigerer i rum med mange relationer og fællesskaber på kryds og tværs, er tydelige voksne, der taler et personligt og ligeværdigt sprog, der ser sine elever, og som kommunikerer, så der bliver lyttet, uden at miste fodfæstet og egen integritet. Et læringsmiljø, der er præget af ligeværdige og respektfulde relationer, danner optimale betingelser for læringsudbytte og trivsel.

Det er den personlige anvendelse af den enkelte lærers relationskompetence, der sikrer effekten af ethvert tiltag i skolen. Derfor skal deltagere være opmærksomme på, at vi også arbejder personligt på kurset.

Indhold:

 • Lærerens relationskompetence og eksempler fra praksis
 • Børnesynet - det nye eller det gamle?  
 • Kommunikation, selv-afgrænsning og det personlige sprog
 • Anvendt relationskompetence

Udbytte:

Efter kurset er deltagerne klædt på med viden, eksempler fra praksis og øvelser til at styrke egen relationskompetence i praksis for mere glæde og mindre stress. Relationerne til elever, forældre og kollegaer styrkes, og oplevelsen af indre uro og stress i konfliktfyldte situationer vil aftage. På kurset vil deltagerne få udleveret modeller for kommunikation, refleksioner m.m., som de umiddelbart efter kurset kan anvende i egen praksis.

Send forespørgsel

COACHENDE OG MOTIVERENDE UNGESAMTALER I PRAKSIS

KURSUS/WORKSHOP fra 4 timer til 2 dages kursus. Kræver opfølgningsmøde.  

Målgruppe: Lærere og andet pæd. personale (mellemtrin/udskoling), UU-vejledere, AKT, PPR medarbejdere.

Ungesamtaler kan efterlade os med en følelse af, at det ikke rigtigt rykker ved noget. Nogle gange er dét, vi siger, måske ikke det rigtige. Og nogle gange er det ikke dét, vi siger, men måske mere måden vi siger det på.

Hvordan øger du sandsynligheden for, at dine samtaler med de unge har den ønskede effekt?

Om du er lærer, pædagog eller UU-vejleder er samtalen en del af arbejdet. Et godt sted at starte, hvis du ønsker at forbedre dine samtaler, er at anvende en afprøvet samtalestruktur, hvis effektivitet vi kender fra coachingens verden.

Kurset giver dig forståelse for, hvad det er, der gør den coachende og motiverende ungesamtale effektiv. Du får adgang til at træne konkrete coachingmodeller med god plads til refleksion og træning, så du kan finde ud af, hvilke der passer bedst til dig. Her er der ingen "one size fits all"-metoder.

Meget afhænger af din relationsevne, din evne til at afstemme, og af hvordan du skaber rapport. De spørgsmål, du vælger at stille, har også stor betydning, ligesom dit tonefald, din mimik og dit kropssprog. Med andre ord kommer vi på kurset hele vejen rundt, og du får masser af lejlighed til at afprøve de forskellige teknikker til virkningsfulde, coachende og motiverende samtaleteknikker - uden en lang coaching uddannelse i rygsækken.

Indhold:

 • Coaching basics
 • Rapport og afstemning
 • Relationskompetence
 • Samtalestruktur, coachingmodeller og feedback
 • Opfølgning

Udbytte:

Efter kurset er deltagerne klar til at gennemføre coachende og motiverende ungesamtaler med anvendelsen af effektive coachingmodeller. Deltagerne går hjem med refleksionsmodeller til evaluering af egen indsats, coachingmodeller, kommunikations- og analysemodeller m.m.

Send forespørgsel

CERTIFICERINGSKURSUS I LIVSPARAT

KURSUS/WORKSHOP om unges personlige udvikling i skolen som forudsætning for uddannelsesparathed.  2-3 dages kursus for lærere + 2-3 timers forældreoplæg.  

Målgruppe: Lærere og andet pædagogisk personale, klubpædagoger 6. til 10. klasse + undervisere på efterskoler, erhvervsskoler, FGU, ungdomsskoler m.m.

Angst, stress, ensomhed, mentale udfordringer og negative tanker om egen plads i fællesskabet er i dag en del af livet for en voksende gruppe af unge. Disse udfordringer har selvsagt stor indflydelse på deres skoleliv, og det er svært for dem at udvikle sig fagligt og blive uddannelsesparate, hvis ikke der også gives plads til at arbejde med deres livsparathed.

Undervisere oplever i stigende grad, at de unges personlige udfordringer og overvejelser optager dem i sådan et omfang, at det for nogle fjerner deres motivation og fokus fra undervisningen, mens det for andre fjerner deres fokus på eget velbefindende og på at kunne mærke sig selv (Inge Temple, Livsparat) 

LIVSPARAT-materialet tager afsæt i den positive psykologi og arbejdet med elevernes ressourcer og styrker i den brede elevgruppe. Formålet er at kickstarte den gode selvrefleksion og selvevaluering i de unge samt at øge deres tillid til egne evner, styrker og muligheder for fremtiden. Materialet er bygget op om seks temaer, som er centrale ift. livsduelighed med indhold til 38 lektioner i temaer, der ellers kan være lidt "svævende" at gå til:

 • Styrker
 • Selvrefleksion og evaluering
 • Værdier og valg
 • Ansvar og Respekt
 • Mental Robusthed
 • Målsætninger

LIVSPARAT er designet som en langvarig indsats, fx som blokundervisning eller separat fag på skemaet.

Indhold:

 • Teori om relationskompetence, positiv psykologi og styrker
 • Praksis - sådan anvender du materialet i praksis

Udbytte:

På kurset bliver deltagerne klædt på i teori og praksis, så de kan starte op med undervisningen og LIVSPARAT-materialet umiddelbart derefter. Kurset har fokus på anvendelse af LIVSPARAT-materialet i praksis, og der medfølger en undervisningsvejledning til hver kursusdeltager.