Profiler under emnet: Mobning

Mobning har alvorlige konsekvenser og kan følge ham eller hende, der mobbes, hele livet. Mobning kan føre til ensomhed og selvskade og kan ødelægge et barns skolegang. Det er de voksnes ansvar at stoppe og forebygge mobning, og samarbejdet mellem forældre, lærere og pædagoger er i den forbindelse helt central. Find en oplægsholder, der kan give jer ny inspiration i arbejdet med forebyggelse af mobning, så I kan sikre, at ingen børn går i skole med en knude i maven.

Udvalgte profiler

LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk
JOOST ALEXANDER
Kommunikationstræner, skuespiller, proceskonsulent, instruktør og flamencosanger
ANNE GÖRLICH
Adjunkt, Ph.D. og foredragsholder om udsatte børn og unge
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
MALENE FENGER-GRØNDAHL
Forfatter, journalist og foredragsholder
BENT DAHL JENSEN
Redaktør, forfatter og foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
STIG BROSTRØM
Forsker, forfatter og foredragsholder