Profiler under emnet: Mobning

Mobning har alvorlige konsekvenser og kan følge ham eller hende, der mobbes, hele livet. Mobning kan føre til ensomhed og selvskade og kan ødelægge et barns skolegang. Det er de voksnes ansvar at stoppe og forebygge mobning, og samarbejdet mellem forældre, lærere og pædagoger er i den forbindelse helt central. Find en oplægsholder, der kan give jer ny inspiration i arbejdet med forebyggelse af mobning, så I kan sikre, at ingen børn går i skole med en knude i maven.

Udvalgte profiler

METTE CARENDI
Forfatter, underviser og foredragsholder om børns trivsel
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
CECILIE GREDAL
Ledelsesrådgiver, foredragsholder og idealbryder
LARS BOM
Skuespiller og foredragsholder
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
MICKI SUNESEN
Forsker, rådgiver og foredragsholder
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder