Profiler under emnet: Mobning

Mobning har alvorlige konsekvenser og kan følge ham eller hende, der mobbes, hele livet. Mobning kan føre til ensomhed og selvskade og kan ødelægge et barns skolegang. Det er de voksnes ansvar at stoppe og forebygge mobning, og samarbejdet mellem forældre, lærere og pædagoger er i den forbindelse helt central. Find en oplægsholder, der kan give jer ny inspiration i arbejdet med forebyggelse af mobning, så I kan sikre, at ingen børn går i skole med en knude i maven.

Udvalgte profiler

DION RASMUSSEN
Musikentrepenør, underviser og foredragsholder
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk
ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut og foredragsholder
VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE
Undervisere, erhvervsdrivende, læringsekspert og foredragsholdere
CECILIE GREDAL
Ledelsesrådgiver, foredragsholder og idealbryder
MULTI MATH
Matematikundervisning for tosprogede og elever med sproglige udfordringer
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
MICKI SUNESEN
Forsker, rådgiver og foredragsholder
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder