Foredragsholdere

Find dygtige oplægsholdere, der kan give inspiration og ny indsigt i de problemstillinger, I står overfor.
Find en foredragsholder

Artikler

Dinskole.dk vil løbende blive udvidet med inspirerende stof i form af artikler, blogs, videoer og boguddrag fra praktikere og eksperter fra skoleverdenen.
Læs artiklerne her

Foredragsholdere

Find en oplægsholder til dit næste arrangement. Dinskole.dk vil løbende blive udvidet med profiler, der tilbyder ekspertise indenfor læring, pædagogik, psykologi, udvikling, samarbejde og meget mere.

BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
www.pædagogen.dk
har flere foredragsholdere. Klik for detaljer.
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder