ANETTE JAHN

Historiefortæller og antropolog
Slip bogen og fortæl for eleverne – Det er oplagt i indskolingen i dansk, historie og kristendom, men også når du vil gøre udskolingselever interesseret i en videnskabsmand, en forfatter, en historisk eller politisk person. Eller have eleverne til selv at fortælle mundtligt. Eller har brug for teambuilding i lærergruppen.
Anette Jahn er antropolog, historiefortæller, workshopleder og foredragsholder og har netop udgivet bogen ”Eventyrværksted. Lær at fortælle kreativt for børn”.

Lærdom sætter sig fast, når det formidles i en fortælling, for så besøger eleverne de steder og møder de mennesker, du ønsker, de skal lære om, og så styrkes nysgerrigheden efter at ville vide og forstå mere. Og det er ikke blot et stærkt læringsværktøj. Historiefortælling er også et effektivt kulturelt værktøj, når fællesskabet, de sociale relationer, klasse- og skole-identiteten skal bygges op og inklusionen styrkes.

Anette Wilhjelm Jahn turnerer med skoleforestillinger i hele landet og har afholdt et utal af fortælleworkshops for lærere siden 2004. Undervisningen foregår i en tryg og humoristisk atmosfære, hvor både begynderen og den øvede kan få udbytte af øvelserne. Og målet er at folk går derfra og har mod på at slippe bogen og selv fortælle allerede i morgen. Derfor består workshops af fortælleøvelser, hvor deltagerne selv mærker og erfarer pointer og tips.

Læs her en spændende artikel af Anette Jahn om hvorfor mundtlig historiefortælling er et vigtigt pædagogisk værktøj i børnehaveklassen.

Sæt denne URL ind i din browser for oven, og du kommer straks ind på artiklen. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5f69ffd6-bfb4-4778-a38f-b1e588e64c60

Foredrag

Send forespørgsel

FOREDRAG OM HISTORIEFORTÆLLING SOM KULTURELT LÆRINGSREDSKAB

Anette Jahn udgav i 2018 bogen Eventyrværksted. Lær at fortælle kreativt for børn. Foredraget handler om hvorfor og hvordan I skal fortælle i skolen, det skræddersyes til jeres sammenhæng og består af både teori og små praktiske øvelser. Fra 45 min.

Send forespørgsel

SLIP BOGEN OG FORTÆL DANMARKSHISTORIE

Gør danmarkshistorien levende for eleverne. Måske skal skolen eller teamet arbejde med en bestemt historisk periode, og jeg kan hjælpe med at skrive 3 korte fortællinger i et mundtligt sprog, så de er lige til at gå til. Hver lærer vælger sig inden kurset en af historierne, og på kurset arbejder vi så med redskaber til at formidle historien levende. Deltagerne medbringer også en enkelt rekvisit fra historien, og I afprøver fortælleøvelser til efterbearbejdelse, som I dagen efter kan sætte i gang med eleverne. 3-6 timer.

Send forespørgsel

SLIP BOGEN OG FORTÆL EVENTYR

Deltagerne vælger sig på forhånd et eventyr at arbejde med. Man skal ikke kunne eventyret udenad, på workshoppen afprøver vi redskaber til at formidle så levende, at eleverne kan se, høre, smage, lufte og mærke alt det, vores hovedperson oplever. Fortælleren skal nemlig selv flytte ind i eventyrets univers for at kunne invitere eleverne med derind. Vi arbejder også med tips til at involvere børnene med stemme og krop undervejs, så de bliver aktive med-skabere af eventyret. Deltagerne medbringer tre rekvisitter fra eventyret. 3-6 timer.

Send forespørgsel

SLIP BOGEN OG FORTÆL – PERSONALEDAG

En personaledag for hele skolen eller blot for teamet, hvor vi laver sjove fortælleøvelser, der giver os mod på at fortælle mundtligt for eleverne. Ikke alle vil måske være interesserede i at fortælle selv for sine elever, så kurset er lagt an på teambuilding, og alle kan være med. Det bliver sjovt uanset. Vi tager udgangspunkt i folkeeventyr, lokal danmarkshistorie, lokale sagn, eller vi arbejder med at skabe vores egne korte fortællinger. Og I afprøver fortælleøvelser, som I allerede dagen efter kan bruge med eleverne. 3-6 timer eller som fyraftensmøde.