Profiler under emnet: Historiefortælling

Fordi historiefortællinger kan fascinere og tryllebinde, er de også et effektivt redskab i forbindelse med undervisning og børn og unges sprog- og skriveudvikling. Her kan du finde oplægsholdere, der kan inspirere til, hvordan historiefortælling kan blive en del af undervisnignen i flere fag, og hvad børn og unge får ud af, at historiefortællinger integreres i undervisningen.

Udvalgte profiler

SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
SOPHIE ALEXANDRINE LINDEGAARD
Indehaver af Ideas On Wheels og kreativ leder i Danmarks Radio
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer