MUSIK OG MOTORIK

En bevægelseskultur i Åben Skole

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Musik og motorik handler ikke kun om at have det sjovt med sanglege. Det handler i lige så høj grad om stimulation og træning på flere planer, mens man har det sjovt.

Med Musik & Motorik - 5 minutter af timen? Beder vi om 5 minutter af hver time til at arbejde progressivt med at udfordre og træne de primære sanser som Vestibulærsansen, Taktilsansen, Kinæstesisansen samt Høre og Synssansen. Samtidig arbejder vi med musikalitet og træner rytme, sang og dynamik.

Efter 5 minutter, er eleverne klar til at modtage undervisning!

Foredrag

Send forespørgsel

KONCERT - HVERDAG - KULTUR

Vi starter traditionen 5 minutter af timen med en interaktiv koncert, hvor børn og personale bliver sat ind i de øvelser, som hører til sangene. Det gør vi for, at klasserne kan komme godt fra start og allerede kender sangene og øvelserne, når hverdagen går i gang. Herefter er det klassernes opgave i hverdagen at prioritere de første 5 minutter af timen på Musik & Motorik. Det danner en sund kultur, som skaber de bedste forudsætninger for god indlæring og generel trivsel. Vi kan naturligvis bookes til at komme og følge op på det, vi har sat i gang. Ellers er tanken, at I bliver skudt i gang med vores koncert, hvor I får udleveret alt nødvendigt materiale til at bruge Musik & Motorik i hverdagen.

HVORFOR?
For skoler ligger udfordringen i at etablere et godt og sundt fundament for børnenes udvikling. Når fundamentet er lagt, er der grobund for en god og lærerig udvikling. Vi mener, at musik og motorik har væsentlige kvaliteter, der understøtter denne udvikling.

En ny stor dansk undersøgelse i hovedstadsområdet dokumenterer, at næsten hvert tredje barn har motoriske problemer, når de starter i skole. Forskere påpeger at motorisk og musikalsk stimulation er af væsentlig betydning for barnets sansemotoriske og udtryksmæssige udvikling på mange områder.

Vi arbejder netop med de to områder musik og motorik, og vi vil med dette forløb danne kultur for, at det arbejde er et utrolig vigtigt fokusområde i forhold til at gøre børn skoleparat både fysisk og mentalt.