Profiler under emnet: Kammeratskab

Udvalgte profiler

ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
ANETTE JAHN
Historiefortæller og antropolog
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
CLAUS BEHRENS
Musiker, komponist og foredragsholder
METTE CARENDI
Forfatter, underviser og foredragsholder om børns trivsel
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
SARAH ENGELL
Forfatter og foredragsholder
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
METTE MARIE LEDERTOUG
Psykolog, Ph.D i positiv psykologi, forfatter og foredragsholder