TINA M.-L. CAMPBELL

Forfatter, coach og foredragsholder
Tina M.- L. Campbell har, som anmelderrost foredragsholder, gjort det til sin karriere at hjælpe lærere, pædagoger og andre fagpersoner til at få en unik indsigt i arbejdet med udsatte børn og unge, som lever i en dagligdag præget af sygdom, vold og misbrug.

I 2014 skrev Tina Campbell bogen Mælkebøttebarn i blomst, som handler om hendes barndom, hvor hun blev udsat for vold af sin far, der var misbruger og psykisk syg. Tinas barndom var tillige præget af, at Tinas mor var fysisk handicappet og derfor ikke kunne hjælpe Tina og hendes lillesøster til en bedre tilværelse. Tina har børnegigt og har gennem hele livet måtte kæmpe for at finde sin egen vej. Tinas historie strækker sig helt op i hendes voksenliv, hvor hun skal finde ud af moderrollen på trods af sin opvækst.

Tina har siden 2015 været selvstændig foredragsholder, og hun deler i dag ud af sin store viden omkring dét at være et udsat barn og vokse op i en familie præget af fysisk og psykisk sygdom, misbrug og vold. Tina har tillige oplevet mobning gennem sin opvækst og afholder derfor også foredrag for elever omkring mobning og hvordan man som barn/ung kan hjælpe med at bekæmpe det. 

Tina Campbell giver et unikt indblik i handlemønstre og virksomme tiltag for børn i familier, hvor vold og misbrug er en del af dagligdagen.

Se en videoanmeldelse fra Ringkøbing Skole, hvor Tina afholdte flere klassedelte foredrag om Stop Vold Mod Børn.

Foredrag

Send forespørgsel

MÆLKEBØTTEBARN I BLOMST

Et stærkt foredrag om mobning, vold i hjemmet og om, hvor man går hen som barn, når man føler sig udsat. Hver dag udsættes tusinder af børn og unge i Danmark for vold eller anden form for overgreb. I dette foredrag kortlægger Tina, hvad et overgreb er med stort fokus på, hvor, til hvem og hvordan man gør, når man bliver udsat for overgreb, har forældre som drikker, eller lign. Hvordan støtter og hjælper de voksne bedst? Hvad ville have gjort en forskel for Tina selv som barn og ung? 

I dette levende og personlige fordrag vil Tina bl.a. fortælle om at hun: 

  • ikke vidste, at vold i hjemmet ikke var normalt
  • følte hun fortjente volden
  • ikke turde fortælle nogen om de voldelige overgreb
  • ikke vidste hvem hun skulle sige det til, da hun blev klar over at de voldelige overgreb var forkerte

Men også:

  • Hvordan man gør, hvis man oplever sine kammerater bliver udsat for vold eller mobning 
  • Hvem man kan gå til og hvordan (i de forskellige aldersgrupper) 

Foredraget kan tilpasses yngre som ældre samt tillige være fagligt orienteret. Med det gode børneliv for øje kan foredraget endvidere tage udgangspunkt i børns rettigheder. 

Afsluttende workshop om konkrete værktøjer tilbydes. Her kan der eksempelvis arbejdes med Tinas case og diskuteres samt I kan få Tinas feedback på, hvordan man som fagperson eller kammerat kunne have hjulpet Tina som barn. Hvis dette har interesse oplyses herom ved forespørgsel. 

Vi havde ikke blot fået en oplevelse, men i langt højere grad en indsigt i samfundsforhold
Foredraget var først og fremmest en ærlig og barsk livsfortælling. Tina formåede at holde skolens elevers opmærksomhed fanget i over 1,5 time. Den rå ærlighed krydret med fortællinger om hendes barske opvækst var på intet tidspunkt for tårepersende, men blev med en stor faglig indsigt sat i relation til det omgivende samfund. "
Michael Pedersen Teolog, foredragsholder Højskolelærer på Egmont
Tina kan forklare det der undrer mange
Tinas foredrag er unikke. Jeg har haft glæden af at høre Tina flere gange, og lærer noget nyt hver gang. Tina kan med hendes barndom i en dysfunktionel familie, forklare det der undrer mange: Hvorfor omsorgssvigtede børn ikke fortæller noget, heller ikke selv om de føler angst, er utrygge og måske udsat for vold.
"
Vibeke Bisgaard Sygeplejerske og plejemor