Profiler under emnet: Udsatte unge

Udsatte unge er unge, der kæmper med problemer af forskellig art, fx familiemæssige, psykiske eller sociale problemer. Udsatte unge kan også være unge, der har været eller er i kontakt med det kriminelle miljø. Udsatte unge har brug for stabile voksne og rollemodeller i deres tilværelse. Her finder du oplægsholdere, der enten selv har erfaring med at arbejde med udsatte unge, eller har personlige erfaringer med at være ung i et belastet miljø.

Udvalgte profiler

JOSUA CHRISTENSEN
Konsulent i Frie Skolers Lærerforening
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
OLE FLEMMING PEDERSEN
Tidl. konsulent i Undervisningsministeriet, lærer og forfatter
KLAUS EUSEBIUS JAKOBSEN
Forfatter, tidligere rektor på Herlufholms skole og foredragsholder
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
DEN KREATIVE AFDELING
Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
TORBEN BOHNHARDT
Iværksætter og foredragsholder