ANETTE SCHJØDT THORSEN

Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
Anette Schjødt Thorsen ønsker at udvide børn og unges netværk. Dette sker i høj grad i Åben skole. Her kan børn og unge møde en række engagerede voksne fra erhvervslivet, NGOer, lokale foreninger, kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner og dermed få mulighed for at indgå vigtige samarbejder om fælles projekter med nye perspektiver.

Anette Schjødt Thorsen har gennem en årrække arbejdet med organiseringen af Åben skole på forvaltningsniveau og på skoler. Hun har været involveret i mere en 100
samarbejdsprojekter. Anette er uddannet lærer, skolebibliotekar, har en PD i
organisationsudvikling og projektledelse og er i færd med et executivt masterstudie i Ledelse og innovation i komplekse systemer på Aarhus universitet og CBS.
I 2017 stiftede hun konsulentvirksomheden Kids in Community, som har fokus på Åben skole. Anette samarbejder med en række aktører inden for Åben skole. Hun har erfaring med at arbejde med projekter støttet af større fonde.

Foredrag

Send forespørgsel

DANNELSE OG ÅBEN SKOLE

Foredrag for lærere, pædagoger, skolebestyrelser og forældre.

Dannelse er at kunne sætte sig selv i spil sammen med andre. At møde et andet menneske og være åben overfor andre perspektiver og muligheder end ens egne. At være villig til at lære og at flytte sig i mødet styrker børns dannelse.
Børn og unge bevæger sig i relation til andre. Relationer, som kan udfordre og udvikle, bevare status quo eller begrænse. I skolen skal vi hjælpe børn og unge med at udvide deres netværk. Give dem nye perspektiver og muligheder for at interagere med engagerede voksne med noget på hjertet.
Foredraget sætter fokus på skolens mulighed for at udvide børn netværk gennem Åben skole,hvor skoler samarbejder med foreninger, virksomheder, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og NGOer.

I samarbejdet gives dannelsesrejsen gode vilkår.

Form: teori om dannelse, forskning og konkrete eksempler alt i et hurtigt og levende tempo.

Varighed: 1-2 timer mulighed for efterfølgende debat, mulighed for proces med inddragelse af deltagere.

Send forespørgsel

ERHVERVSLIVET OG ÅBEN SKOLE

Foredrag og workshop for lærere, pædagoger, skoleledelser, skolebestyrelser og forældre.

Erhvervslivet skal bringes i spil i forhold til børn og unges uddannelse. Når børn og unge
møder engagerede voksne, som er stolte af deres fag og glade for deres job, så smitter det af. Børn og unges mulighedskatalog udvides i mødet.
I oplægget sættes der fokus på mulighederne for at samarbejde om innovation og
entreprenørskab, en vellykket praktik for alle, projektopgaven, kendskab til det lokale
erhvervsliv, inddragelse af forældre samt mulighed for deltagelse i større projekter.

Form: Fokus på gevinsten i et samarbejde samt konkrete eksempler på vellykkede projekter alt i et hurtigt og levende tempo.
Varighed: 1-2 timer mulighed for efterfølgende debat, mulighed for proces med inddragelse af deltagere.

Send forespørgsel

FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING OG ÅBEN SKOLE

Foredrag og workshop for lærere, pædagoger, skoleledelser, skolebestyrelser og forældre.

Børn og unge ønsker at have et godt liv på en jord, hvor verdens ressourcer bruges med
omtanke. I skolen skal vi give børn og unge viden og handlekompetencer, så de nu og i
fremtiden kan bidrage til udviklingen af en fælles løsning af udfordringerne med at skabe en bæredygtig levevis.
De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling danner baggrund for foredraget og sætter de
mange muligheder for at indgå i et samarbejde med NGOer, erhvervslivet og foreninger i spil.

Form: Gennemgang af de 17 verdensmål og deres relation til skolens arbejde, samt konkrete eksempler alt i et hurtigt og levende tempo.
Varighed: 1-2 timer mulighed for efterfølgende debat, mulighed for proces med inddragelse af deltagere
.

Send forespørgsel

INNOVATION, ENTREPRENØRSKAB OG ÅBEN SKOLE

Foredrag for lærere, pædagoger, skoleledelser, skolebestyrelser og forældre.

I skolen skal vi bevare, støtte og udvikle børns nysgerrighed, foretagsomhed og kreativitet. I foredraget sættes der fokus på, hvorfor det er vigtigt for børn og unge at gå ud og møde verden, at være årvågen og skarpsindig og hvad det kræver af undervisningen for at kunne være det. Der gives konkrete eksempler på mulighederne i Åben skole.

Det persiske eventyr om prinserne fra Serindip danner udgangspunkt for foredraget og sættes i relation til innovation, entreprenørskab og 21st century skills.
Serendipity er et vigtigt element for innovation og entreprenørskab.
Serendipity handler om at gå ad de utrådte stier uden mål og finde noget, man ikke vidste, at man søgte.

Form: Fortælling om Prinserne fra Serendip, teori om innovation og entreprenørskab samt konkrete eksempler alt i et hurtigt og levende tempo.
Varighed: 1-2 timer mulighed for efterfølgende debat, mulighed for proces med inddragelse af deltagere.

Send forespørgsel

ÅBEN SKOLE - INDDRAG FORÆLDRENE

Workshop for skolebestyrelser, kontaktforældre, lærere og pædagoger

Skolens forældre udgør en ressource, når der er tale om Åben skole. Vi ser på, hvordan
forældrene kan bringes i spil i forhold til enkelte elever fx i gruppearbejde, i klassen, på
årgangen eller for hele skolen.
Hvordan kan der arbejdes struktureret med en forældrebank, som værende en aktiv
ressource, der bidrager til Åben skole. Samarbejdsflader kunne blandt andet være
erhvervspraktik og projektopgaven.
På workshoppen arbejdes der med, hvilke tiltag der skal til for at det gode samarbejde opstår, hvordan respekten for forældrenes muligheder og begrænsninger bliver befordrende og hvordan samarbejdet vedligeholdes.

Varighed: 2-6 timer

Send forespørgsel

ÅBEN SKOLE - NETVÆRK JER LOKALT

Workshop for skolebestyrelser, lærere, pædagoger, teams, afdelinger eller forældregrupper

Workshoppen sætter skolens netværk i spil, så mulighederne for at arbejde med Åben skole udvides og struktures. 

Der arbejdes konkret med afdækning af netværk og skolens fokusområder. Vi ser på mulighederne, der er lokalt - lige uden for skolens dør og lidt længere væk. Der fokuseres på, hvad skolen har at give og hvad I på skolen gerne vil have mere af. 

Varighed: 2-6 timer

Send forespørgsel

ÅBEN SKOLE - SKRÆDDERSYET TILBUD

En kombination af ovenstående fx på en temadag, støtte til udvalgte teams, et længerevarende forløb - den form, der passer lige præcis Jer. 

Send forespørgsel

ÅBEN SKOLE - STRUKTUR - FOKUS - PRIORITERING

Processtøtte for skoleledelser og skolebestyrelser


Forløbet kan bestå af flere elementer. Fx:
- Skolens nuværende aktiviteter afdækkes
- Principbeslutninger
- Kobling af indsatsområdet og Åben skole
- Åben skole lokalt afdækning af mulighederne i lokalområdet
- Tilrettelæggelse af teamsamarbejde om Åben skole
- Udviklingsprojekter på skolen
- Forældreinddragelse
- Evaluering
- Pressedækning

Varighed: tilbud skræddersys og varigheden kan derfor variere