Profiler under emnet: Kultur

Nationalkultur, subkultur, lavkultur, højkultur, finkultur. Kultur er et vidt begreb og kan defineres på mange forskellige måder. Hvad forstår vi egentlig ved kultur? Hvad kan vi lære af andre kulturer, der ikke ligner vores egen? Og hvordan opfatter vi egentlig mennesker med en anden kultur?

Udvalgte profiler

MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
JOHNY GAMMELGAARD
Foredragsholder og coach med hjernen på hjernen!
PETER SOLBERG DIRKSEN
Forfatter og foredragsholder
THOMAS BREDAHL
Ph.d. i motivation og menneskelige forandringsprocesser, forfatter og foredragsholder
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
SOPHIE ALEXANDRINE LINDEGAARD
Indehaver af Ideas On Wheels og kreativ leder i Danmarks Radio