Profiler under emnet: Kultur

Nationalkultur, subkultur, lavkultur, højkultur, finkultur. Kultur er et vidt begreb og kan defineres på mange forskellige måder. Hvad forstår vi egentlig ved kultur? Hvad kan vi lære af andre kulturer, der ikke ligner vores egen? Og hvordan opfatter vi egentlig mennesker med en anden kultur?

Udvalgte profiler

ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
LARS BOM
Skuespiller og foredragsholder
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
MARIE KRAUL
Tidl. kommunikationsrådgiver i Børns Vilkår, forfatter og foredragsholder
MADS HERMANSEN
Professor, Dr. Pæd., Forfatter og foredragsholder
MULTI MATH
Matematikundervisning for tosprogede og elever med sproglige udfordringer
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
JOSUA CHRISTENSEN
Konsulent i Frie Skolers Lærerforening