Profiler under emnet: Kultur

Nationalkultur, subkultur, lavkultur, højkultur, finkultur. Kultur er et vidt begreb og kan defineres på mange forskellige måder. Hvad forstår vi egentlig ved kultur? Hvad kan vi lære af andre kulturer, der ikke ligner vores egen? Og hvordan opfatter vi egentlig mennesker med en anden kultur?

Udvalgte profiler

BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
www.pædagogen.dk
har flere foredragsholdere. Klik for detaljer.
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer