Profiler under emnet: Kultur

Nationalkultur, subkultur, lavkultur, højkultur, finkultur. Kultur er et vidt begreb og kan defineres på mange forskellige måder. Hvad forstår vi egentlig ved kultur? Hvad kan vi lære af andre kulturer, der ikke ligner vores egen? Og hvordan opfatter vi egentlig mennesker med en anden kultur?

Udvalgte profiler

ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder
SØREN LYNGE
Foredragsholder, coach, forsker, forfatter og foredragsholder om unge for unge.
CECILIE GREDAL
Ledelsesrådgiver, foredragsholder og idealbryder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut, coaching af lærere.
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder