ANNE SØGAARD

Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
Hvad er inklusion og hvorfor er inklusion vigtig? Hvilke fortællinger og narrativer cirkulerer om en klasse, om børnene, om lærerne, om skolen – og hvorfor har disse fortællinger betydning for trivslen og inklusionen – eller eksklusionen? Inklusionsvejleder, Anne Søgaard, har mere end 25 års pædagogisk erfaring og formår gennem sine oplæg, at italesætte tabuiserede aspekter af inklusionsemnet på en både provokerende, inspirerende og praksisnær måde, der berører og vedkommer alle tilhørere.

Bent er ikke født med kniven i hånden eller rygmærket på vesten. Det er os der har været med til at skabe ham sådan.

En af Anne Søgaards gennemgående pointer er, at vi alle  - børn, fagpersonale og forældre - har et ansvar for en klasses trivsel. Undgår man som forælder fx den mor, hvis barn har det svært? Inklusion handler om relationer til hinanden, både barn til barn, voksen til voksen og forælder til forælder. Inklusion handler om, at tænke, se og omtale børn som børn - og ikke elever. Venlighed og medmenneskelighed er et fælles ansvar og det ses desværre ofte, at det er forældrene, der ekskluderer børn i en gruppe. Og børn spejler sig i deres forældre.

Anne Søgaard er praktikker og trækker på sine mange års erfaring som pædagog, familievejleder, støttepædagog og i særdeleshed fra sit virke som inklusionsvejleder på skole og i dagtilbud samt i foreningsliv. Her har hun erfaring i at arbejde med mål, mestringsstrategier og evaluering såvel som i at rådgive og vejlede forældre om inklusion og forældresamarbejde. Annes oplæg kredser om temaer som; hvordan I får skabt drømmeklassen, en børnegruppe i trivsel, trivsel for alle børn og unge eller emner som trivsel, inklusion, pædagogik og forældresamarbejde.

Anne Søgaard er praktikker og hendes oplæg byder naturligt på mange praksiseksempler og aha-oplevelser fra hverdagen, som tilhørerne kan nikke genkendende til. Hun har endvidere et stort fokus på, hvor ansvaret ligger, hvem der har fagligheden og hvilken rolle forældrene har.

Det er alles ansvar at Bent trives. Og der sidder femogtyve Benter i hver klasse, på hvert fodboldhold, i en børnehave eller til gymnastik, og alle har de noget de lige skal lære.

Alle børn og voksne gør det bedste de kan. Og hvis ikke de gør det, må vi være nysgerrige på hvorfor og hvordan vi hjælper dem til at gøre deres bedste. Hvis et barn i gruppen ikke trives, så trives dit barn heller ikke. 

Foredrag

Send forespørgsel

1. Børn gør det godt hvis de kan. Derfor må vi være nysgerrige på, hvad der kommer i vejen. Børn skal guides i at lære at lære.

Børn vil som udgangspunkt altid gøre, hvad de kan, for at leve op til omgivelsernes krav og forventninger.
Når krav og forventninger overstiger, hvad barnet formår, kan reaktionerne vise sig på forskellige måder. 
Når barnet stilles realistiske krav og vi har fortalt, hvad vi forventer, vokser selvværdet og selvtilliden. 
Hør mere om, hvordan i kan blive opmærksomme på, hvordan i hjælper børnene til nye mestringstrategier.
 

Send forespørgsel

2. Hvad er inklusion og hvorfor er det vigtigt for samfundet og for dig som politikker, frivillig, forældre og ansat.

Inklusion er tidlig indsats. 
Drengen med kniven - vi har alle et socialt medansvar for at det ender der eller ikke ender der. 
Hvad er forskellen på integration, inklusion og tålt ophold? 
Hvorfor skal vi inkludere, og skal alle inkluderes?
Dette oplæg henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge, eller som er frivillig? Eller som vil vide noget om inklusion.  

Til Mødregrupper, sundhedsplejersker, plejehjem, bestyrelser, klasseråd. 
 

Send forespørgsel

3. Hvordan får vi skabt smil på alles læber sammen med Bent og alle de andre.

Hvis der er overblik hos fagpersonerne, så er der også ro i børne- og forældregruppen.
Vi benytter De 10 h er, struktur og forudsigelighed, drømmerelationer i klassen med klasserumsledelse og de grundlæggende forventninger til børnene. Der findes ikke onde børn, men onde mønstre som vi skal bryde. Hierarkiets betydning, både i børne, forældre, og personale gruppen. Trivsel for alle, for så får de nemmere ved indlæring.

Send forespørgsel

4. Forældre gør en forskel for trivslen.

Det betyder alt, hvordan I taler om og med jeres børn, fordi ord skaber virkelighed. Hvordan kan i som forældre være med til at skabe gode og stærke børnefællesskaber. 
Bent er ikke pludselig bare af sig selv blevet den tarvelige dreng i Klassen. Den måde i allerede første skoledag kan se at nogle vil være inde og nogle ude - det er alles ansvar, at alle børn har mindst en ven. 
 

Send forespørgsel

5. Mobning handler ikke om et barn men om alle i og omkring klassen. Alle ved hvem der er udenfor og ingen gør noget.

Eksklusion er altid et symptom på mistrivsel og uhensigtsmæssige kulturer og mønstre blandt børn og voksne. Det handler om tidslig opspring inden der er et hierarki, som er usundt. 
Forebyg inden I skal slukke ildebrande. Allerede første skole-sfo-dag, er der børn I ved er udsatte. Tag det barn med hjem som du helst ikke vil . Drik kaffe med den mor du helst ikke vil.  En klasse er ikke et frivilligt sted, men et socialt læringsrum hvor de skal være plads til alle.  
Til lærer og pædagoger, og forældre. 
 

Send forespørgsel

6. Den relationelles betydning for alt arbejde med børn unge og forældre.

ICDP redskaber og vejledning.

Anne er ICDP vejleder.

En tilgang som understøtter alt arbejde med mennesker.

I gennemgår sammen de 8 samspilstemaer, og sensitiveringsprincipperne.

De ansatte og børnene får ICDP kørekort.