ANNE SØGAARD

Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
Anne Søgaard. Pædagog, familievejleder. Forebyggelses og inklusionskonsulent i dagtilbud, SFO, klub, skole, gymnasier, foreninger. Efterskoler, virksomheder.
Forfatter til vensomhed, debattør på skoleliv.

Anne er praktiker og trækker på sine mange års erfaring som pædagog, familievejleder, støttepædagog og i særdeleshed sit virke som inklusionsvejleder på skole og i dagtilbud samt i foreningsliv. Har erfaring i at arbejde med mål, mestringsstrategier og evaluering såvel som i at rådgive og vejlede forældre og ansatte om inklusion og forældresamarbejde. Annes oplæg kredser om temaer som, hvordan I får skabt drømmeklassen, en børnegruppe i trivsel, trivsel for alle børn og unge, eller emner som trivsel, inklusion, pædagogik og forældresamarbejde. Anne Søgaard er praktiker, og hendes oplæg byder naturligt på mange praksiseksempler og aha-oplevelser fra hverdagen, som tilhørerne kan nikke genkendende til. Hun har endvidere et stort fokus på, hvor ansvaret ligger, hvem der har fagligheden og hvilken rolle forældrene har.

Det er alles ansvar, at Alma, Alfred og Achmed trives. Og der sidder femogtyve Alfred og Achmed i hver klasse, på hvert fodboldhold, i en børnehave og alle har de noget de lige skal lære. Alle børn og voksne gør det bedste de kan. Og hvis ikke de gør det, må vi være nysgerrige på hvorfor og hvordan vi hjælper dem til at gøre deres bedste. Hvis et barn i gruppen ikke trives, så trives dit barn heller ikke. Hele gruppen påvirkes, derfor må vi arbejde med gruppe dynamikken.

Hvad og hvordan kan vi tilrettelægge anderledes.

Anne er uddannet pædagog og ICDP-træner. Hun har desuden mere end 30 års erfaring med specialpædagogik og familierådgivning, hvor hun arbejder med at styrke børnefællesskaberne og sikre, at de voksne er klædt på til at tage ansvar for, at alle børn er en del af fællesskabet. Hun har igennem mange år selv arbejdet på skoler som pædagog og inklusionsvejleder, og hun er forfatter til bogen Vensomhed (2022).

 

Vensomhed

Vensomhed handler om at skabe en kultur, der fremmer venskaber. En ven kan være den afgørende faktor for, at man kommer i skole hver dag. Skolevægring, mistrivsel og ensomhed kan forebygges ved at sætte fokus på stærke og trygge fællesskaber.

Børn kan næsten lære alt, når de føler sig trygge og betydningsfulde, har venner og glæder sig til at komme over i skolen. En tryg kultur kræver små, men betydningsfulde, forandringer, som kan øge trivslen, motivationen og være med til at skabe tryghed hos børn.

Du har som fagprofessionel omkring barnet en afgørende rolle i at skabe adgang til venner og vensomme fællesskaber. Det kræver, at du som voksen har et positivt syn på barnet og sætter fokus på dem, som står uden for fællesskabet. Og det kræver, at du som voksen kan belyse, at alle er venneværdige, og fremhæve det enkelte barns positive egenskaber, hvilket vil resultere i, at der vil opstå en større samhørighed i fællesskabet

Det er Alma og Alfred nej det er fællesskaber og dynamikker.

"Ikke at være med i et fællesskab" - Det er nr. 1 frygt i verden.

Hvis vi skal løse mange af de problemer, som vi står overfor, skal vi kunne favne mennesker. Hvis vi ikke lærer de rette teknikker, risikerer vi at tabe fremtiden på gulvet.

Mangler du det rette værktøj til at skabe trygge fællesskaber?

Vi arbejder med:

Venneplan, venneværdighed, fælleskabets samhørighed.

Børn gør det godt, hvis de kan.

Fællesskabende læringsmiljøer for alle børn skabes igennem relationen, børneperspektiver, relationer, fællesskabende didaktik og sprog OM, TIL og MED børn, sikrer børn en værdifuld plads i inkluderende fællesskaber.

Når børn mistrives i skole og dagtilbud, må vi som voksne omkring børnene blive nysgerrige på, hvad det er, der stiller sig i vejen for, at det enkelte barn trives. Der er mange pædagogiske, organisatoriske og perspektivskiftende greb, man kan benytte sig af, før man undersøger, hvad der er galt med barnet.

Disse greb og pejlemærker, kan vi bruge til at sætte fokus på at opbygge fællesskabende læringsmiljøer, som sikrer alle børns deltagelse. Udvikling af pædagogisk praksis tager tid, kræver viden, refleksion, nysgerrighed og vilje til at afprøve nye handlinger.

Foredrag

Send forespørgsel

AT MESTRE VENSOMHED

Er der mange samtaler med bekymrede forældre og børn, som ikke trives?

Står I og aner ikke, hvad i skal stille op med en opgave, og føler, at I løber panden mod muren?

Fortvivl ikke. Det kender vi alle, men det kan løses hvis vi får alle med.

"Ikke at være med i et fællesskab" - Det er nr. 1 frygt i verden!

Hvis vi skal løse mange af de problemer, som vi står overfor, skal vi kunne favne mennesker. Hvis vi ikke lærer de rette teknikker, risikerer vi at tabe fremtiden på gulvet.

Få alle børn til at smile og giv dem den bedste barndom - undgå flere ensomme børn og unge og skab trygge kulturer med vensomhed.

At min faglighed bliver brugt til oplæg og kurser, på skoler og i dagtilbud. Bl.a. oplæg fra min bog.

Til jer som godt vil udvikle jeres kultur og se på jer selv og jeres praksis. Jeg holder oplæg, foredrag og sparringsforløb til skoler, dagtilbud, arbejdspladser og kommuner i forhold til arbejdet med fælleskabende og inkluderende læringsmiljøer for alle både ansatte, børn og forældre. Det er alt det som er på spil imellem jer og jeres konkrete praksis, som tæller, og den hverdag, som i står i, som vi tager udgangspunkt i på din skole/dagtilbud, virksomhed, eller kommune.

Det kan være, at det er svært at komme i skole eller at være i klassen. Sammen kan vi undersøge, hvad der er på spil, og finde ud af, hvordan vi i fællesskab kan arbejde med kulturen i gruppen og dynamikkerne, så alle kommer i trivsel.

Oplæg eller workshops vi laver det ud fra jeres tidsramme og indhold med netop jeres praksis. Særligt for workshops og kurser er det vigtigt for mig at være i dialog med deltagerne under vejs. Det skal give mening og kunne forankres i det daglige arbejde på skolen eller i institutionen.

Book et foredrag eller en workshop.

Her er løsningen til dig.

Send forespørgsel

INGEN BØRN ER ENS, OG DET ER IKKE STRÆBSOMT

Når det er en kvalitet, at vi ikke er ens.

Temaer som:

Det trygge Fællesskab, skabes af os alle, og der hvor det er fantastisk at vi ikke ligner hinanden og a tvi spiller alle gode, der er der tillid og tryghed til at være den man er, se ud som man er og gøre og være som man er.

Der er et barn der skal fikses, nej det er os der skal fikse forskellige måder at møde børn på.

Vil vi give børn højt selvværd og trivsel, så må vi lade være med at rette på dem og gøre dem forkerte, for det er os, der ødelægger eller giver dem et godt selvværd og et positivt selvbillede.

Ansatte vi folk, der kan det samme, ser ens ud og mener og tænker det samme, så får vi børn, der vil blive mødt ens, eller har vi personale der ser forskellighed som en kvalitet, som vi skal dirke og styrke.

Send forespørgsel

LÆR VENSOMHED OG SLET ENSOMHED

10 konkrete teknikker til at skabe vensomhed.

Gå fra ensomhed til vensomhed med afsæt i principperne fra International Child Development Program (ICDP).

I et klasselokale møder vi ofte mere end 25 forskellige individer, og alle børnene er vennevigtige for fællesskabet, og alle kan bidrage med noget positivt ind i fællesskabet. Derfor har vi som voksne et ansvar for at styrke fællesskabet og sikre, at alle børn i klassen bliver set, hørt og bekræftet i, at de er vigtige for fællesskabet. Hermed forebygger vi ensomhed og skaber vensomhed.

Vensomhed handler om at skabe en kultur, der fremmer venskaber. En ven kan være den afgørende faktor for, at man kommer i skole hver dag. Skolevægring, mistrivsel og ensomhed kan forebygges ved at sætte fokus på stærke og trygge fællesskaber.

Børn kan næsten lære alt, når de føler sig trygge og betydningsfulde, har venner og glæder sig til at komme over i skolen. En tryg kultur kræver små, men betydningsfulde, forandringer, som kan øge trivslen, motivationen og være med til at skabe tryghed hos børn.

 

Du har som fagprofessionel omkring barnet en afgørende rolle i at skabe adgang til venner og vensomme fællesskaber. Det kræver, at du som voksen har et positivt syn på barnet og sætter fokus på dem, som står uden for fællesskabet. Og det kræver, at du som voksen kan belyse, at alle er venneværdige og fremhæve det enkelte barns positive egenskaber, hvilket vil resultere i, at der vil opstå en større samhørighed i fællesskabet.

Dagens indhold

På kurset ser vi på, hvordan du kommer i gang med at arbejde ud fra vensomhedsprincipperne med de 4 f'er: fokus, forskellighed, forventninger og fællesskab. Du bliver præsenteret for, hvordan du igennem din egen relationskompetence kan opnå større forståelse for det enkelte barns ressourcer og skabe trygge kulturer og samhørighed i gruppen. Du bliver desuden præsenteret for, hvordan du bedst hjælper gruppen til at gøre alle venneværdige. Du får også indsigt i, hvordan vi får øje på vores hjælpekilder ved at få øje på de ressourcer, der er omkring os, hinandens potentiale, og hvordan du arbejder med stjernestunder, hvorigennem du styrker fællesskabet, skaber tryghed og samhørighed i gruppen. Vi ser også på, hvordan du skaber en kultur, hvor positive følelser og vores egen relationelle tilgang har en central betydning for børnenes trivsel og tryghed.

På dagen får du:

Indsigt i:

 • Tænkningen - fra individ til relation, vensomhed som værktøj
 • De 8 samspilstemaer (fra ICDP)
 • Mentalisering - at sætte sig i andres sted kræver, at der er nogle, der sætter sig i vores sted
 • Hvordan det gode forældresamarbejde kan løfte i flok
 • Hvordan følelser smitter spejling.
 • Hvordan du skaber en kultur, hvor det er vi voksnes ansvar,
 • Værdier frem for regler
 • At være uenig på en vensom måde.

Viden om:

 • Hvorfor det er vigtigt at være relationskompetent
 • Hvordan du forebygger ensomhed
 • Den børnevensomme skole
 • Hvordan psykologisk tryghed og vensomme kulturer påvirker alles trivsel - dette får du også værktøjer til at arbejde med
 • Hvordan vi gør alle vennevigtige og værdifulde og styrker selvværdet
 • Hvordan du skaber trygge børnefælleskaber og samhørighed
 • Hvordan stjernestunder har afgørende betydning: Hvordan fejl bliver til ressourcer

Derudover vil kurset være præget af praktiske øvelser, som klæder dig på til at arbejde med vensomhedsprincipperne, når du kommer hjem.

Send forespørgsel

VENSOMHED ER DER BRUG FOR ALLE STEDER

Kroppenes betydning for trivsel i fællesskabet

Vensomme kulturer i dagtilbud, skole, SFO, klub, gymnasier, på arbejdspladser

Trivsel og inkluderende læringsfællesskaber, at spille hinanden gode.

Trivsel eller mistrivsel, Sprogets betydning: sprog OM børn

Børneperspektiv: at se med børn, og se med ansatte og forældre

PPRs rolle i det inkluderende arbejde