Profiler under emnet: Opdragelse

Opdragelse er et debatteret emne, og et emne der er mange forskellige meninger omkring. Er opdragelse et forældreansvar? Skal opdragelsen foregå i skole og daginstitution? Få en anderledes indsigt i begrebet opdragelse fra en oplægsholder med en faglig og/eller praktisk erfaring med begrebet opdragelse. Hvad virker? Hvad virker ikke? Hvem skal tage ansvar for opdragelse? Hvad vil det sige at være uopdragen?

Udvalgte profiler

KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
JAMIL FARAH MEHDI
Foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed