Profiler under emnet: Opdragelse

Opdragelse er et debatteret emne, og et emne der er mange forskellige meninger omkring. Er opdragelse et forældreansvar? Skal opdragelsen foregå i skole og daginstitution? Få en anderledes indsigt i begrebet opdragelse fra en oplægsholder med en faglig og/eller praktisk erfaring med begrebet opdragelse. Hvad virker? Hvad virker ikke? Hvem skal tage ansvar for opdragelse? Hvad vil det sige at være uopdragen?

Udvalgte profiler

VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
TRICAS PSYKOLOGERNE
E-sport og gaming
BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
DION RASMUSSEN
Musikentrepenør, underviser og foredragsholder
SOPHIE ALEXANDRINE LINDEGAARD
Indehaver af Ideas On Wheels og kreativ leder i Danmarks Radio
KARSTEN B. VESTER
Foredragsholder og relationsskaber i Virksomheder adopterer skoleklasser
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
MICKI SUNESEN
Forsker, rådgiver og foredragsholder
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer