Profiler under emnet: Opdragelse

Opdragelse er et debatteret emne, og et emne der er mange forskellige meninger omkring. Er opdragelse et forældreansvar? Skal opdragelsen foregå i skole og daginstitution? Få en anderledes indsigt i begrebet opdragelse fra en oplægsholder med en faglig og/eller praktisk erfaring med begrebet opdragelse. Hvad virker? Hvad virker ikke? Hvem skal tage ansvar for opdragelse? Hvad vil det sige at være uopdragen?

Udvalgte profiler

RUNE KAPPEL
Cand.psych.aut. og foredragsholder
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
SØREN CARLOS RASMUSSEN
Stifter af Carlos Kitschen og foredragsholder
MICKI SUNESEN
Forsker, rådgiver og foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
SVEND ERIK SCHMIDT
Foredragsholder, forfatter og ekspert i læring og kommunikation
STIG BROSTRØM
Forsker, forfatter og foredragsholder