Profiler under emnet: Opdragelse

Opdragelse er et debatteret emne, og et emne der er mange forskellige meninger omkring. Er opdragelse et forældreansvar? Skal opdragelsen foregå i skole og daginstitution? Få en anderledes indsigt i begrebet opdragelse fra en oplægsholder med en faglig og/eller praktisk erfaring med begrebet opdragelse. Hvad virker? Hvad virker ikke? Hvem skal tage ansvar for opdragelse? Hvad vil det sige at være uopdragen?

Udvalgte profiler

IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
SOPHIE ALEXANDRINE LINDEGAARD
Indehaver af Ideas On Wheels og kreativ leder i Danmarks Radio
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen