JENS PETER MADSEN

Historiefortæller og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Jens Peter Madsen er en af landets mest efterspurgte mundtlige fortællere og førende ekspert indenfor brugen af fortællekunst som metode i undervisning, pædagogik og socialt arbejde. Jens Peters foredrag om historiefortælling er humoristiske og giver konkrete anvisninger til, hvordan deltagerne kan åbne for deres egen historiefortælling.

Jens Peter har sin baggrund i et omfattende studie af narrativ teori, samt i sit virke som efterskolelærer, seminarielektor og udviklingskonsulent for narrativt inspirerede projekter og forløb i offentlige og private virksomheder.

Jens Peter er udøver af en meget gammel kunst; den mundtlige fortælling. Han optræder med en aktualitet og humor, som fanger en hvilken som helst forsamling af voksne tilhørere og inspirerer dem til selv at fortælle personlige historier. Hans repertoire består af klassisk fortællestof og af aktuelle historier, som han selv har forfattet i den mundtlige litteraturs former og udtryk. Inspirationen har han med fra sin barndom i en landbokultur i Jylland, hvor den mundtlige fortælling stadig spillede en central rolle helt op i starten af 1960erne.

Gennem sit arbejde som seminarielærer og udøvende kunstner, har han formået at føre traditionen ind i en ny tid, hvor den også forbinder sig med mundtlige genrer inden for poesi, komik, rap m.m. Hans historier og foredrag kan opleves både i levende optræden og i nutidens filmmedier på nettet.

Jens Peter Madsen er stifter af Spoken Word Festival og initiativtager til Story Slam, der afholdes hvert år i Odense. Han blev i 2012 kåret som Årets Fynbo for sit bidrag til udbredelsen af det talte ords kunst.

Jens Peter har som kunstner og underviser specielt arbejdet med egne barndomserindringer, og med at anvende barndomserindringer i personlig dannelse og undervisning. Han har i en længere årrække turneret med den anerkendte Fortællegruppe Børneliv, som underholdt og inspirerede ved forældre- og personalearrangementer i daginstitutioner og skoler over hele landet.

Jens Peter Madsen er aktuel med bogen Lige ud af hovedet og uden bog - sådan bliver du verdens bedste historiefortæller (Forlaget Underskoven, maj 2017). Bogen er en let tilgængelig anvisning på, hvordan voksne kan lære at fortælle historier, som får børn til at lytte med interesse. Et udvalg af Jens Peters historier om En dreng med en livlig fantasi kan ses og høres på storybox.dk eller som app til IPhone og IPad. Historierne er tilrettelagt som oplæg til dialogisk fortælling mellem børn og deres voksne.

Foredrag

Send forespørgsel

DENGANG JEG VAR BARN

Et foredrag eller en workshop om at fortælle sine egne historier om Den gang jeg var barn. Nutidens børn har brug for at erfare, at livet ikke blot er deres eget personlige her og nu, men at de også har andel i en fortid, hvor børn havde andre muligheder og vilkår. Det er svært for mange børn at forestille sig, at deres mor eller far, deres voksne pædagog eller bedsteforældre også var børn en gang. Når du fortæller om, hvordan det føltes at være vildt glad, ked af det, have en rigtig legekammerat eller gøre forbudte ting, så gør du noget godt for børnene. Det giver dem mere livsmod og er en brugbar indgang til at dele personlige oplevelser og erfaringer med dig og andre voksne.

Send forespørgsel

DIALOGISK LÆSNING

Når voksne fortæller personlige historier for børn, vil børnene helt af sig selv søge efter oplevelser og erfaringer fra deres eget liv, som giver det de hører mening. Når børn oplever voksne omkring sig fortælle historier, får de ofte lyst til at kommentere det de hører og til selv at fortælle historier, som de kommer i tanker om. Det er et meget brugbart oplæg til samtale og dialog med børn. Dialogisk fortælling som er et nemt og lettilgængeligt supplement til dialogisk læsning, som mange daginstitutioner og skoler har anvendt gennem mange år. Et foredrag eller kursus om Dialogisk fortælling hvor han med udgangspunkt i internet publikationen En dreng med en livlig fantasi giver ideer til, hvordan voksne kan åbne for dialogisk fortælling i samværet med børn. Det er ideer til, hvordan man spørger narrativt og hvordan man åbner dialoger med børn med udgangspunkt i fortælling og personlige historier.

Send forespørgsel

FORTÆL BØRN OG UNGE GODE HISTORIER ‐ ET STÆRKT BIDRAG TIL MODERNE UNDERVISNING

At fortælle historier åbner for en ny måde at være sammen med børn på. I dette foredrag giver Jens Peter Madsen pædagoger, lærere, forældre og frivillige, der arbejder med børn, en stærk inspiration til at springe ud som vaskeægte historiefortællere.

Et fortællende samvær er en god døråbner til at få mere end ja eller nej-svar fra børn. Spørger vi narrativt eller undersøgende, styrker vi børns lyst til at fortælle. Hvad gjorde du så? Vi spørger til næste handling frem for at lukke spørgsmålet eller stille ledende spørgsmål. Børn elsker at være med, ordne have, lave mad og lytte. De elsker også selv at fortælle historier.

Jens Peter giver konkrete værktøjer til at opøve en historiefortællers færdigheder. Vi voksne gemmer alle på masser af historier, som levende fortalt sagtens kan konkurrere med TV og Anders And blade. Jens Peter giver sine deltagere troen på, at deres historier har relevans for nutidens børn. For det har de selvfølgelig. Desværre tænker mange, at nutidens børn og unge ikke gider høre historier fra dengang alting ikke handlede om nye apps og computerspil.

Langt hen ad vejen drejer det sig om at sætte moraliseringen i baggrunden og fortælle i billeder, der gør det nemt for børnene at forstå, at vi voksne også har været børn en gang, og at meget fortsat er som dengang, når det gælder om at være barn.

Foredraget er oplagt til alle fora, hvor pædagoger, lærere og andre der arbejder med børn, skal udvikle deres måde at være sammen med børn og unge på.

Historiefortælling skal ikke være en konkurrent til de mange gode aktiviteter, som lærere, pædagoger, forældre og frivillige ledere allerede udøver sammen med børn. Det skal være en supplerende mulighed for øget kvalitetssamvær med børnene.

Send forespørgsel

LIGE UD AF HOVEDET OG UDEN BOG

Lær at fortælle dine egne historier efter metoden Lige ud af hovedet og uden bog som er udviklet af fortælleren Jens Peter Madse. Metoden bygger på en meget gammel tradition for mundtlig fortælling, som også var en central del af al undervisning før skolereformerne i starten af 1960erne. Det er faktisk ret let at komme i gang med at fortælle flere personlige historier for sine børn i hjemmet, skolen eller institutionen. Det handler om at se og erindre historierne som indre forestillingsbilleder, og om at fortælle det som man ser for sit indre blik. Så kommer historierne helt af sig selv, og så bliver historierne kun bedre og bedre efterhånden som du fortæller dem flere gang.