Profiler under emnet: Indskolingen

Indskolingen er en betegnelse for folkeskolens klassetrin til og med 3. klasse. Indskolingen er dermed her, hvor barnet tilbringer de første år af sin skolegang og skal vænne sig til en hverdag med undervisning, klassekammerater og skoledagens rytme. Her finder du foredragsholdere, der har stor erfaring med aldersgruppen i indskolingen, og hvordan man sikrer en god overgang fra børnehave til skole.

Udvalgte profiler

JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
ESTHER RÜTZOU
Forfatter, historiefortæller, foredragsholder og underviser
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed