Profiler under emnet: Indskolingen

Indskolingen er en betegnelse for folkeskolens klassetrin til og med 3. klasse. Indskolingen er dermed her, hvor barnet tilbringer de første år af sin skolegang og skal vænne sig til en hverdag med undervisning, klassekammerater og skoledagens rytme. Her finder du foredragsholdere, der har stor erfaring med aldersgruppen i indskolingen, og hvordan man sikrer en god overgang fra børnehave til skole.

Udvalgte profiler

JOHNY GAMMELGAARD
Foredragsholder og coach med hjernen på hjernen!
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
SARAH ENGELL
Forfatter og foredragsholder
DION RASMUSSEN
Musikentrepenør, underviser og foredragsholder
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
MULTI MATH
Matematikundervisning for tosprogede og elever med sproglige udfordringer
LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.