Profiler under emnet: Indskolingen

Indskolingen er en betegnelse for folkeskolens klassetrin til og med 3. klasse. Indskolingen er dermed her, hvor barnet tilbringer de første år af sin skolegang og skal vænne sig til en hverdag med undervisning, klassekammerater og skoledagens rytme. Her finder du foredragsholdere, der har stor erfaring med aldersgruppen i indskolingen, og hvordan man sikrer en god overgang fra børnehave til skole.

Udvalgte profiler

CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer