POTENTIALEHUSET

Certificerede coaches og facilitatorer
Bag Potentialehuset står Katrine Kent og Arne Stentoft, der begge er certificerede Coaches og Facilitatorer (hhv.  EMCC og IAF). Katrine er herudover stresscoach, universitetsuddannet i psykologi og dansk (cand.mag.). Arne uddannet skuespiller, dramaleder og MA i Voksenuddannelse fra RUC.

Katrine Kent og Arne Stentoft har de sidste 10 år primært mødt pædagoger og lærere på pædagogiske dage,
når nye institutioner opstod, afdelinger skulle sammenlægges og arbejdskulturer integreres. De har bidraget til at håndtering af stress er kommet på dagsordenen og hjulpet skoler fra idéudvikling til implementering af de bedste idéer. Leder- og medarbejderteams behov for støtte igennem udviklingsprocesser og kompetenceudviklingsforløb er også blevet opfyldt.

Som facilitatorer får Katrine og Arne positiv feedback på deres levende engagement, evne til at skabe en seriøs og afslappet atmosfære, humor og evne til at se den enkelte og gruppens behov samt styre efter målet.

Det der især motiverer Katrine og Arne er, at gøre en reel forskel for pædagogerne og lærerne i deres arbejdsliv, så det bliver endnu bedre. De mennesker der har verdens vigtigste job fortjener den bedst mulige støtte og opbakning det vil børn og forældre kunne mærke. 
 

Foredrag

Send forespørgsel

WORKSHOP: FOREBYG STRESS

Forebyg stress handler om:

-    At have fælles forståelse for hvad stress er og gør ved os, baseret på fakta og forskning

-     At bruge tiden rigtigt, og gøre det vigtigste først, så I kan nå det I skal

-     At spotte de værste stressfaktorer på jeres job og handle på dem i fællesskab

-     At kende egne og kollegers typiske symptomer på stress og få redskaber til at håndtere dem

-     At få egen trivsel og nærvær ind i din arbejdspraksis hver dag

Stressforebyggelse handler om at tage fat før det går galt, og få elimineret de værste stressfaktorer på jeres arbejdsplads, og i stedet skabt fælles aftaler for jeres trivsel.

På workshoppen arbejder vi med en kort og faktuel introduktion til hvad stress er og hvordan det rammer os baseret på viden og forskning, så I får forståelse og kendskab til hvad der er på spil.

Vi kortlægger sammen de konkrete stressfaktorer som I oplever på jeres arbejdsplads, finder dem I har mulighed for at gøre noget ved, og udvikler konkrete handleplaner sammen for hvordan I passer på jer selv og hinanden når I er på job.

I får også øvelser til individuel refleksion og eftertanke som styrker bevidstheden om vaner og uvaner i forhold til stress og trivsel, samt værktøjer til at planlægge og prioritere både individuelt og sammen.

Fokus kan lægges forskellige steder i processen alt efter om I ønsker at komme hjem med konkrete fælles handleplaner for jeres trivsel, eller først og fremmest ønsker at få større kendskab til hvordan stress rammer og metoder til at tage bedre vare på jeres egen trivsel.

Send forespørgsel

WORKSHOP: KLASSERUMSLEDELSE

Kend din ledelsesstil som klasserumsleder handler om:

-     At styrke jeres handlemuligheder og kommunikationsvalg som klasserumsledere

-     At blive bevidste om hvilke ledelsesstile I foretrækker og hvilken effekt det har

-     At få inspiration til nye veje at lede sin klasse

-     At få en fælles referenceramme og fælles fagligt sprog om det at lede en klasse?

-     At udnytte jeres forskellige kompetencer og præferencer for ledelse til gavn for klassen, årgangen og teamet.

Workshoppen om klasserumsledelse er bygget op om værktøjet 6styles, som er et visuelt intuitivt og legende værktøj. Det udvikler bevidsthed og refleksion omkring egne ledelseskompetencer og valg, og konsekvenserne af den ledelsesstil man oftest benytter overfor sin klasse. 

På workshoppen får du indsigt i de forskellige stiles positive intention og mulighed, men også den utilsigtede negative effekt som knytter sig til hver stil.

Du får bevidstgjort dine egne foretrukne stile når du leder din klasse og bliver inspireret til andre mulige tilgange til at opnå det du gerne vil.

Vi arbejder case baseret med jeres egne erfaringer fra klasserumsledelse som omdrejningspunkt for workshoppen.

6styles bygger på teori om resonant ledelse af Daniel Goleman, som arbejder med 6 forskellige ledelsestilgange som alle er nødvendige og konstruktive, men ikke nødvendigvis lige hensigtsmæssige i alle situationer.

6Styles er udviklet af spil virksomheden Relation Technologies, og materialet som I beholder efterfølgende koster ca. 500 kr. pr deltager.