Profiler under emnet: Klassemiljø

Et godt klassemiljø er vigtigt både for elevernes trivsel og for deres læring. Klassemiljøet har også stor betydning for lærerens muligheder for at skabe god undervisning. Find her en oplægsholder, der kan give inspiration til, hvordan I kan forbedre miljøet i jeres klasse, så alle elever - og læreren - synes, det er rart at være en del af klassen og tør bidrage fagligt og socialt.

Udvalgte profiler

POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
SØREN CARLOS RASMUSSEN
Stifter af Carlos Kitschen og foredragsholder
JAMIL FARAH MEHDI
Foredragsholder
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
TEA BENDIX
Børnebogsforfatter, illustrator, grafisk designer mdD og foredragsholder
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde