Profiler under emnet: Klassemiljø

Et godt klassemiljø er vigtigt både for elevernes trivsel og for deres læring. Klassemiljøet har også stor betydning for lærerens muligheder for at skabe god undervisning. Find her en oplægsholder, der kan give inspiration til, hvordan I kan forbedre miljøet i jeres klasse, så alle elever - og læreren - synes, det er rart at være en del af klassen og tør bidrage fagligt og socialt.

Udvalgte profiler

JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
TRICAS PSYKOLOGERNE
E-sport og gaming
SØREN LYNGE
Foredragsholder, coach, forsker, forfatter og foredragsholder om unge for unge.
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
SARAH ENGELL
Forfatter og foredragsholder
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
JOSUA CHRISTENSEN
Konsulent i Frie Skolers Lærerforening
MULTI MATH
Matematikundervisning for tosprogede og elever med sproglige udfordringer