Profiler under emnet: Klassemiljø

Et godt klassemiljø er vigtigt både for elevernes trivsel og for deres læring. Klassemiljøet har også stor betydning for lærerens muligheder for at skabe god undervisning. Find her en oplægsholder, der kan give inspiration til, hvordan I kan forbedre miljøet i jeres klasse, så alle elever - og læreren - synes, det er rart at være en del af klassen og tør bidrage fagligt og socialt.

Udvalgte profiler

RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
SOPHIE ALEXANDRINE LINDEGAARD
Indehaver af Ideas On Wheels og kreativ leder i Danmarks Radio
ESTHER RÜTZOU
Forfatter, historiefortæller, foredragsholder og underviser
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder