CAMILLA SEMLOV

Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Camilla arbejder som konsulent i dagtilbud og på skoler, hvor hun rådgiver ledelse og personale. Hun taler desuden med nogle af de forældre og børn, som oplever familiebrud og det at blive en del af en sammenbragt familie. I et samarbejde findes gode løsninger på, hvordan de voksne hele vejen rundt tager hånd om børnene i forbindelse med forældrenes nye familieforhold.

I Camillas foredrag præsenterer hun nogle af sit livs vigtigste historier og budskaber. Hun er kendt for at være en nærværende foredragsholder, der altid taler i øjenhøjde. Selvom Camillas hjerte er hos børnene, har hun stor indsigt i de voksnes situation både før, under og efter et familiebrud.

Camilla har stor respekt for, at ikke to familiers situation er ens. Hun skaber i sine foredrag et trygt rum, hvor deltagerne har lyst til at bidrage og spørge. Der gives en tilpas mængde postulater, som gør det muligt at tænke anderledes om, hvordan både børn og voksnes behov bedst tilgodeses. Camilla formidler desuden, med udgangspunkt i egen brede erfaring, konkrete værktøjer til både forældre og fagpersoner. Samtidig inddrager hun oplevelser og erfaringer fra sin egen historie, som både delemor, bonusforælder og "kernefamiliemor".

Camilla Semlov er uddannet socialrådgiver i 1999 og har siden beskæftiget sig med familier og arbejdet sammen med skoler og dagtilbud. Hun er på den måde sammen med børnene og de voksne omkring dem i deres egen virkelighed. Camilla udgav i slutningen af 2013 bogen Det næstbedste - når far og mor ikke bor sammen, og i 2020 var hun medudgiver af samtalebogen til børn i alderen 4 til 10 år Mine forældre er skilt. Begge bøger har fået fine anmeldelser. Desuden har Camilla sammen med en amerikansk bestseller-forfatter skrevet en bog til italienske forældre. Bogen handler om den danske måde at opfostre sunde og kompetente børn gennem nærværende samvær og sundt fællesskab sammen.

Camilla tager i sine foredrag især afsæt i sin første bog. Budskabet er, at skilsmisse- og delebørn kan få en tryg opvækst, hvor de på trods af, at de lever en delt tilværelse med to hjem, forbliver hele mennesker.

Camilla har tidligere været fast blogger på folkeskolen.dk, hvor hun har leveret 50 indlæg om delebørn og samarbejde mellem forældre og skole.

Camillas foredrag kan tilpasses efter deltagernes behov.

Foredrag

Send forespørgsel

DET NÆSTBEDSTE - NÅR MOR OG FAR IKKE BOR SAMMEN

Foredraget henvender sig både til fagpersonale og forældre, der står foran, efter eller midt i et familiebrud. Foredraget klæder fagpersonale på til at støtte børnene og hjælpe skilsmisseforældre til at håndtere de nye familieforhold. Det giver forældrene troen på og viden om, hvordan de kan give børnene den trygge opvækst, de fortjener. Det er en proces, der tager tid. Kortsigtede mål og langsigtede forhåbninger er nøgleord, men hvordan gør vi det?

Med en skilsmisse følger på den ene eller den anden måde sorg og krise. Hvorfor reagerer de voksne ind i mellem som børn? Hvordan kan en tidligere partner pludselig ses i et fjendtligt lys? Hvad kan vi gøre for at genfinde hinanden som samarbejdspartnere omkring børnene? Er det muligt at ende som gode venner? Hvordan passer vi på os selv i en hård periode? Hvordan håndteres den nye identitet som fraskilt? Hvad gør vi, når børnene er kede af det og savner den anden forælder?

Der er ikke noget, der hedder mors eller fars uge. Hver uge er barnets uge. Fleksibilitet er både en gave for børnene, forældrene og alle omkring dem. Hvordan kan vi være fleksible og have det godt med det?

Bonusforældre? Hvordan håndterer vi, at der kommer nye betydningsfulde mennesker ind i vores børns liv? Børn er enormt solidariske, og det skal vi voksne tage hensyn til.

Vi skal sikre, at vores børn kan sige hvad som helst når som helst. Hvordan kan vi løbende tale med børnene om familieforhold, så alle bliver opmærksomme på ændrede behov?

Camilla giver i foredraget eksempler på helt små detaljer, som kan have afgørende betydning for børnenes trivsel og muligheder for ubesværet at kunne navigere mellem to hjem.