Profiler under emnet: Skilsmisse

Når far og mor officielt siger ja til hinanden, er det ikke altid, at tingene går som håbet og forventet. Det har store konsekvenser for en familie, når forældrene vælger en skilsmisse. Ikke mindst påvirker det børnene. Det er nok umuligt at undgå kaos og sorg ved en skilsmisse, men det kan håndteres på en måde, så både børn og voksne kommer glade ud på den anden side. Her finder du oplægsholdere, der kan give pædagogisk personale, lærere og forældre værktøjer til, hvordan vi bedst håndterer børnenes situation, når de gennemlever forældrenes skilsmisse.

Udvalgte profiler

MALENE FENGER-GRØNDAHL
Forfatter, journalist og foredragsholder
LARS BOM
Skuespiller og foredragsholder
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi