SUNE HAVLYKKE

Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Sune Havlykke har mange års erfaring fra specialområdet - fra domsanbragte, opholdssteder og døgnbehandling til specialskoler. Sune har stort ekspertise indenfor konflikthåndtering - målrettet pædagogiske indsatser - og arbejde med diagnoser.

Sune Havlykke har en bred ledelseserfaring fra døgninstitutionsområdet og er i dag skoleleder på en specialskole.  

Med baggrund i 10 års undervisningserfaring i konflikthåndtering og fra kampsportsverden har han udviklet Pædagogisk Magtanvendelses konceptet, som han underviser i på skoler, undervisningsinstitutter, i institutioner og kommuner over hele landet

I sine kurser giver Sune sit bud på, hvordan man optimerer konflikthåndteringen, og hvordan man kan lære af konflikterne, så det er muligt at undgå lignende situationer i fremtiden. Sune Havlykke inddrager medarbejdere, ledelse og organisationens vinkler i sine kurser.  

Foredrag

Send forespørgsel

PÆDAGOGISK MAGTANVENDELSE

Kurset i Pædagogisk Magtanvendelse vil ruste personale og ledelse til at kunne håndtere pludseligt opståede krisesituationer og vil give handlemuligheder i magtanvendelsessituationer. Ligeledes ruster det personalet med redskaber til trygt og sikkert at kunne udføre en lovlig magtanvendelse og giver samtidig de pædagogiske og teoretiske kompetencer et løft.

Kurset giver ligeledes redskaber til at analysere og efterbehandle magtanvendelser. Herved minimeres risikoen for, at lignende situationer opstår.

Konceptet tilbyder en evidensbaseret, målrettet og effektiv personaleudvikling, hvilket medfører sikkerhed og viden om, hvordan konfliktfyldte og pressede situationer håndteres forsvarligt og korrekt.

Fokus på krisehåndtering er ikke kun med til at fremme individets udvikling, men i lige så høj grad hele organisationens pædagogiske faglighed.

Dette kursus giver en unik mulighed for at kombinere pædagogik med konflikthåndteringsværktøjer og evt. simple fysiske teknikker. Organisationen får gennem kurset kendskab til relevant lovgivning på området, konfliktnedtrapningsteorier, krisehåndteringsstrategier, og som den eneste på markedet tilbyder Sune Havlykke derudover en række specielt udviklede teknikker, der sikrer en hensigtsmæssig og forsvarlig udførsel af magtanvendelse, når dette synes at være nødvendigt.

Et kursus i Pædagogisk Magtanvendelse bidrager til en organisationskultur, hvor fagligheden vægtes højt.

Hvert oplæg/kursus planlægges sammen med organisationen og nedenstående emner kan inddrages:

 • Lovgivning ift. magtanvendelse og nødværge
 • Forebyggelse af vold mod personale
 • Hvad sker der før, under og efter en magtanvendelse?
 • Definering af psykisk og fysisk magtanvendelse
 • Dokumentation og indberetning
 • Konflikthåndtering og nedtrapning
 • Pædagogisk løsning i tilspidsede situationer
 • Magtanvendelsesprocedurer
 • Voldspolitik og kriseplan
 • Gennemgang og træning af fysiske teknikker
 • Magtanvendelsens mange facetter
 • Arbejde med procedure (kriseplaner, voldspolitik, overgreb osv.)
 • Personlig forberedelse til konflikter
 • Konfliktens sprog (op- og nedtrappende)
 • Hvordan kommunikerer vi med hinanden og de unge?
 • Handlemuligheder under pres
 • Hvordan rustes arbejdspladsen og personalet til akutopståede situationer?
 • Fysisk placering og teknikker i en magtanvendelse
 • Undervisning i konkrete fysiske teknikker ift. magtanvendelser
 • Magtanvendelse i praksis (situationstræning under stress)

Der er mulighed for længerevarende undervisningsforløb.