Profiler under emnet: Særlige behov

Børn og unges særlige behov kan både skyldes fysiske og psykiske udfordringer. Særlige behov kan også skyldes sociale problemer i familie og omgangskreds. Børn og unge med særlige behov stiller krav til lærere og andet pædagogisk personale såvel som forældre. Find en oplægsholder, der kan give jer nye værktøjer til at håndtere børn og unge med særlige behov, så både børn og voksne trives.

Udvalgte profiler

DION RASMUSSEN
Musikentrepenør, underviser og foredragsholder
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
SARAH ENGELL
Forfatter og foredragsholder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
RASMUS ALENKÆR
Psykolog, cand. pæd. psyk., PhD og foredragsholder
CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD
Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet
ANETTE JAHN
Historiefortæller og antropolog
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel
CLAUS BEHRENS
Musiker, komponist og foredragsholder
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder