Profiler under emnet: Diagnoser

En diagnose er betegnelsen for den funktionsforstyrrelse eller sygdom, der er grunden til en patients sympotmer. En diagnose kan både være fysisk og psykisk. Børn og unge med en diagnose stiller ekstra krav til forældre, lærere og andet pædagogisk personale omkring barnet eller den unge. Her kan du finde en oplægsholder, der kan give et fagligt indblik i arbejdet med børn og unge med diagnoser, hvilke udfordringer der følger med, samt hvordan disse håndteres bedst muligt for at både barnet og de voksne trives.

Udvalgte profiler

CECILIE GREDAL
Ledelsesrådgiver, foredragsholder og idealbryder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
PETER SOLBERG DIRKSEN
Forfatter og foredragsholder
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
MICKI SUNESEN
Forsker, rådgiver og foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk
ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD
Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet