Profiler under emnet: Specialområdet

Specialområdet i skolen omfatter elever, som på grund af fysiske eller psykiske udfordringer modtager specialundervisning eller andre særlige tilbud. De seneste år har der været stort fokus på, at færre børn og unge skal være en del af specialområdet. I stedet skal flere inkluderes i de almindelige tilbud. Her finder I oplægsholdere, der har stor faglig ekspertise på og praktisk erfaring med specialområdet.

Udvalgte profiler

SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
PETER SOLBERG DIRKSEN
Forfatter og foredragsholder
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
DEN KREATIVE AFDELING
Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
KARSTEN B. VESTER
Foredragsholder og relationsskaber i Virksomheder adopterer skoleklasser
OLE FLEMMING PEDERSEN
Tidl. konsulent i Undervisningsministeriet, lærer og forfatter
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning