Profiler under emnet: Specialområdet

Specialområdet i skolen omfatter elever, som på grund af fysiske eller psykiske udfordringer modtager specialundervisning eller andre særlige tilbud. De seneste år har der været stort fokus på, at færre børn og unge skal være en del af specialområdet. I stedet skal flere inkluderes i de almindelige tilbud. Her finder I oplægsholdere, der har stor faglig ekspertise på og praktisk erfaring med specialområdet.

Udvalgte profiler

RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder