Profiler under emnet: Specialområdet

Specialområdet i skolen omfatter elever, som på grund af fysiske eller psykiske udfordringer modtager specialundervisning eller andre særlige tilbud. De seneste år har der været stort fokus på, at færre børn og unge skal være en del af specialområdet. I stedet skal flere inkluderes i de almindelige tilbud. Her finder I oplægsholdere, der har stor faglig ekspertise på og praktisk erfaring med specialområdet.

Udvalgte profiler

MADS ANANDA LODAHL
Forfatter, konsulent og foredragsholder med fokus på køn og seksualitet
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
KLAUS EUSEBIUS JAKOBSEN
Forfatter, tidligere rektor på Herlufholms skole og foredragsholder
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
METTE CARENDI
Forfatter, underviser og foredragsholder om børns trivsel
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
THOMAS BREDAHL
Ph.d. i motivation og menneskelige forandringsprocesser, forfatter og foredragsholder
METTE MARIE LEDERTOUG
Psykolog, Ph.D i positiv psykologi, forfatter og foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
SVEND ERIK SCHMIDT
Foredragsholder, forfatter og ekspert i læring og kommunikation