Profiler under emnet: Specialområdet

Specialområdet i skolen omfatter elever, som på grund af fysiske eller psykiske udfordringer modtager specialundervisning eller andre særlige tilbud. De seneste år har der været stort fokus på, at færre børn og unge skal være en del af specialområdet. I stedet skal flere inkluderes i de almindelige tilbud. Her finder I oplægsholdere, der har stor faglig ekspertise på og praktisk erfaring med specialområdet.

Udvalgte profiler

RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
BENT DAHL JENSEN
Redaktør, forfatter og foredragsholder
TRICAS PSYKOLOGERNE
E-sport og gaming
SOPHIE ALEXANDRINE LINDEGAARD
Indehaver af Ideas On Wheels og kreativ leder i Danmarks Radio
CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD
Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet