RIKKE BILLE

Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Rikke Bille er en dedikeret underviser og en erfaren oplægsholder. Hun har stor ekspertise indenfor en lang række pædagogiske, didaktiske og undervisningsrelaterede emner. I sine foredrag kombinerer Rikke sin store praktiske erfaring med relevant teori. Altid levende og inspirerende formidlet.

Rikke Bille arbejder som selvstændighed konsulent indenfor trivsel, mental sundhed, robuste fællesskaber, 'hjernesmart' pædagogik og forebyggelse af mobning. Rikke er uddannet pædagog og cand.pæd. Hun er særligt optaget af de voksne som rollemodeller og beskæftiger sig derfor også med emner som det gode arbejdsmiljø, konfliktløsning og værdier på et konkret plan. Rikke har også erfaring med at hjælpe skoler med en praksisnær mobbe-politik samt at holde forældremøder på skoler.

Rikke bruger i sine foredrag altid praksiseksempler, filmklip, gruppediskussioner og debat.

Rikke er ved siden af konsulentjobbet ekstern underviser hos Mary Fonden/Red Barnet i Fri For Mobberi og hos forlaget Glæde&Børn.

Foredragene kan alle udfoldes til pædagogiske dage, der indeholder oplæg, workshops, debat og konkret planlægning.

Rikke Bille har sammen med Louise Tidmand skrevet artiklen Tidlig social-emotionel læring er helt afgørende for vores børn.

Foredrag

Send forespørgsel

AMYGDALA... HVA' FOR EN FISK?

 I øjeblikket kommer der mere og mere fokus på hjernen og på, hvordan vi kan bruge ny viden om den i den pædagogiske praksis. Jeg kommer ind på re-framing, hen-i-mod-sprog og amygdala-kapring på en jordnær måde og tilpasset lige præcis jeres målgruppe. Formen er en blanding af oplæg, øvelser, debat og små film klip.

For dagplejere, pædagoger og lærere med børn 0-16 år.

Send forespørgsel

COPING - AT MESTRE LIVET PÅ GODT OG ONDT

At kunne "cope" med noget er helt essentielt for os mennesker, om vi så er 2 eller 42 år. Det handler om at opøve en række færdigheder og strategier, der gør os bedre i stand til at tackle problemer, konflikter og modgang. I dette oplæg vil jeg komme ind på, hvordan du som pædagog eller lærer kan arbejde med at gøre børnene bedre til at cope i de mange små dagligdags situationer de kommer ud for. Vi runder også begrebet robusthed, som jo er temmelig misbrugt- men i sin grundform meget positivt. 

For pædagoger, dagplejere og lærere med børn 0-16 år.

Send forespørgsel

MOBNING - HVORDAN FOREBYGGER VI DET?

Med udgangspunkt i den nyeste viden og forskning lægger jeg op til debat og evt. handleplan/mobbestrategi.

For skoler. 

Send forespørgsel

ROBUSTHED – DEN ENKELTES ANSVAR ELLE ET FÆLLES PROJEKT?

Skal skolebørn lære at være robuste? Og skal de være det alene eller i fællesskab? Begrebet er aktuelt som aldrig før og er både udskældt, misbrugt og eftertragtet. Men hvad ligger der egentlig i begrebet, og hvordan kan vi hjælpe vores børn til at opnå mere af det?

Foredraget tager udgangspunkt i, at man ved at arbejde for tolerante, robuste fællesskaber i skolen kan styrke den enkeltes såvel som klassens trivsel.

Målgruppe: pædagoger, lærere og forældre 0.-9.klasse

Send forespørgsel

MOBNING - ALLES ANSVAR

En temaaften eller dag om at forebygge mobning helt fra de små klasser.

Rikke trækker her på sin erfaring som underviser hos Mary Fonden og Red Barnets program Fri For Mobberi og benytter sig af den nyeste forskning. Rikke kan give inspiration til at arbejde videre med det mobbeforebyggende arbejde, hjælpe konkret med udarbejdelsen af en mobbe-politik eller holde foredrag om den nyeste viden om, hvorfor mobning opstår, og hvad man kan gøre for at forhindre det.

Ligeledes holder Rikke også forældremøder om emnet, da det jo er så vigtigt at have forældrene med på banen.

Målgruppe: pædagoger, lærere og forældre 0.-9. klasse.

Send forespørgsel

AT ARBEJDE ‘HJERNESMART’ I SKOLEN

Med afsæt i den nyeste hjerneforskning gennemgås kort hjernens opbygning, og der diskuteres, hvad man kan bruge det til i pædagogisk og didaktisk perspektiv. Hvad kan vi gøre for at hjælpe børnene (og os selv), når vi bliver amygala-kapret? Hvornår lærer vi bedst?

Hvad betyder empati for vores trivsel? Dette og meget mere vil Rikke komme ind på i dette underholdende og lærerige foredrag.

Målgruppe: pædagoger, lærere og forældre 0.-9. klasse.

Send forespørgsel

CERTIFICERINGSKURSUS I ZIPPYS VENNER

Zippys Venner er et internationalt undervisningssystem indenfor social emotionel læring. Programmet er danskudviklet og er forsknings- og evidensbaseret. Det anbefales af Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen og WHO. Undervisningsprogrammets målsætning er at lære børn i alderen 5-7 år at identificere og tale om følelser, at mestre udfordringer og problemer i dagligdagen og at støtte andre, som har det svært. 

Zippys Venner er for 5-7 årige, og der kan undervises i programmet i både før-skole-grupper og i 0., 1. og 2. klasse. Programmet baseres på historier om den vandrende pind Zippy, hans venner og deres udfordringer og problemer. Børnene skal selv finde løsninger på de forskellige problemer i historierne. Der lægges vægt på overførsel af læring, ved at læringserfaringerne bliver gentaget i nye situationer, både i Zippy-timerne og i hverdagen. Børnene deler deres oplevelser og erfaringer gennem samspil og dialog.

Timerne varierer mellem historierne om Zippy, tegning, rollespil, øvelser, leg og samtale. Alle historierne har farverige illustrationer. Der medfølger også et inklusionstillæg med særlig vægt på piktogrammer, hands-on-øvelser og gentagelser.

Til hver lektion følger en detaljeret undervisningsvejledning.

Målgruppe: pædagoger og lærere til børn i 0.-2. klasse.

Send forespørgsel

FORÆLDREAFTEN OM ZIPPYS VENNER

Det er vigtigt at inddrage forældrene i skolens trivselsarbejde, og her bliver der lagt op til en sjov og givtig aften, hvor forældrene får indblik i Zippys Venner, tankegangen bag og selv får afprøvet nogle af øvelserne.