Profiler under emnet: Undervisning

Der er mange forskellige tilgange til undervisning og mange holdninger til, hvad god og dårlig undervisning er. Find en oplægsholder, der kan inspirere jer i jeres undervisning, og som kan give nye værktøjer til bedst muligt at nå jeres elever i undervisningen.

Udvalgte profiler

GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
www.pædagogen.dk
har flere foredragsholdere. Klik for detaljer.
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år