GRETHE LINDBJERG SØRENSEN

Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Grethe kombinerer sine mange års praktiske erfaring fra efterskoleverdenen med sin faglige baggrund som kommunikationsterapeut og uddannelsesvejleder. Det resulterer i tankevækkende og givende foredrag og kurser for lærere, pædagoger og forældre.

Udover at være uddannet kommunikationsterapeut, uddannelsesvejleder og lærer er Grethe Lindbjerg Sørensen forfatter til bogen Tal med din teenager - kvæl konflikterne og styrk selvværdet (2017).

Som selvstændig teenagecoach beskæftiger Grethe Lindbjerg Sørensen sig med personlig coaching af teenagere og unge med forskellige personlige eller sociale udfordringer, fx selvværdsproblemer og præstationsangst. Derfor har Grethe et stort praktisk kendskab til unges tanker, bekymringer og deres hverdagsliv. En del af hendes arbejde er desuden at rådgive og vejlede unge i deres uddannelsesvalg.

Grethes foredrag og kurser om teenagere, relationer, samarbejde og kommunikation er efterspurgte hos lærere og pædagoger på skoler og blandt forældre.

Foredrag

Send forespørgsel

BLIV KLOG PÅ TEENAGERE

Det er både fantastisk og temmelig forvirrende at være sammen med teenagere. Hvorfor reagerer de unge, som de gør? Det er der ofte en god forklaring på.

Vil du gerne forstå teenagere og deres reaktioner bedre? Teenagealderen er en turbulent periode, der ofte er præget af følelsesudsving og en indre udvikling. Det kan være svært at håndtere for omgivelserne, men endnu sværere er det at gennemleve for teenageren. Humørsvingninger, usikkerhed og dårligt selvværd er en del af hverdagen for mange teenagere.

Foredraget gør dig klogere på, hvad der spiller ind på teenagerens hverdag. Der gives et indblik i og en større forståelse for de unges tanker og reaktioner. Det gør det nemmere for dig at kommunikere med teenagere og skabe et positivt samvær uden alt for mange konflikter.

Bliv klogere på teenagere kan tilrettelægges som:

  • Foredrag - 1 ½ time.
  • Kursus - 4 timer: Praktisk uddybning. Der tilføjes et oplæg og tilhørende øvelser under temaet Kommunikation med teenagere. Kurset har fokus på, hvordan vores kommunikation påvirker teenagerens selvværdsfølelse, og hvordan den enten kan optrappe eller nedtone konflikter.

Både foredrag og kursus kan tilrettelægges lærere, pædagoger, forældre samt andre voksne, der har at gøre med teenagere i deres hverdag.

Send forespørgsel

RELATIONER, SAMARBEJDE OG GOD STEMNING I KLASSEN

Hvem har ansvaret for den gode stemning i klassen?
Hvordan kan vi voksne være med til at skabe gode relationer mellem lærer-elev og elev-elev?
Skal alle elever lære at samarbejde? Og er det overhovedet muligt?

Dårlig stemning i en klasse skaber en lang række problemer. Dårlig stemning betyder dårligt arbejdsmiljø for lærer såvel som elever, ringere indlæringsmuligheder, flere konflikter og dermed mindre glæde i hverdagen.

Foredraget/kurset stiller skarpt på, hvad der påvirker stemningen i klassen, og hvilke muligheder læreren har for at hjælpe stemningen i en positiv retning. Der gives svar på, hvilken betydning relationer har for den gode stemning i klassen, og hvordan vi kan skabe og vedligeholde de gode relationer. I den forbindelse gives eksempler på øvelser, som styrker relationerne og samarbejdet mellem eleverne i klassen.

Relationer, samarbejde og god stemning i klassen kan tilrettelægges som:

  • Foredrag/oplæg - 1 ½ time.
  • Kursus - 4 timer: Temaet bliver uddybet med øvelser og praktiske eksempler. Derudover tilføjes et oplæg og tilhørende øvelser om kommunikation og konflikthåndtering. Med baggrund i deltagernes eksempler arbejdes der med at finde de mest optimale løsningsmuligheder på hverdagens små og store udfordringer.

Foredrag og kursus kan tilrettelægges lærere, undervisere og pædagoger, som arbejder med børn og unge på mellemtrinnet og i udskolingsalderen.