Profiler under emnet: Kommunikation

Kommunikation er mange ting. Vi kommunikerer med vores sprog, vores krop og vores mimik. God kommunikation og ikke mindst forståelse for andres kommunikation kan forhindre mange konflikter, skabe relationer og øge trivslen for både børn og voksne. Alle kan blive bedre til at kommunikere ved at tilegne sig nye værktøjer til at tydeliggøre egen kommunikation og til at forstå, hvad andre kommunikerer.

Udvalgte profiler

SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
ANETTE JAHN
Historiefortæller og antropolog
ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut og foredragsholder
ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
CECILIE GREDAL
Ledelsesrådgiver, foredragsholder og idealbryder