Profiler under emnet: Kommunikation

Kommunikation er mange ting. Vi kommunikerer med vores sprog, vores krop og vores mimik. God kommunikation og ikke mindst forståelse for andres kommunikation kan forhindre mange konflikter, skabe relationer og øge trivslen for både børn og voksne. Alle kan blive bedre til at kommunikere ved at tilegne sig nye værktøjer til at tydeliggøre egen kommunikation og til at forstå, hvad andre kommunikerer.

Udvalgte profiler

CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD
Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet
MADS HERMANSEN
Professor, Dr. Pæd., Forfatter og foredragsholder
KARSTEN B. VESTER
Foredragsholder og relationsskaber i Virksomheder adopterer skoleklasser
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
RUNE KAPPEL
Cand.psych.aut. og foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
DEN KREATIVE AFDELING
Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling
BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder
STIG BROSTRØM
Forsker, forfatter og foredragsholder