Profiler under emnet: Samarbejde

Samarbejde er vigtigt på mange parametre i det pædagogiske arbejde og i forbindelse med undervisning. Samarbejde mellem kollegaer på lærerværelset, samarbejde med forældre, samarbejde med børnene og de unge osv. Derudover er det essentielt for børn og unge at lære at samarbejde for at kunne fungere i forskellige sociale sammenhænge. Find en oplægsholder, der kan give jer inspiration og værktøjer til at udvikle samarbejdet på jeres arbejdsplads eller til at forbedre samarbejdet i klassen.

Udvalgte profiler

ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
ESTHER RÜTZOU
Forfatter, historiefortæller, foredragsholder og underviser
LARS BOM
Skuespiller og foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
JOSUA CHRISTENSEN
Konsulent i Frie Skolers Lærerforening
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD
Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
RUNE KAPPEL
Cand.psych.aut. og foredragsholder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder