Profiler under emnet: Samarbejde

Samarbejde er vigtigt på mange parametre i det pædagogiske arbejde og i forbindelse med undervisning. Samarbejde mellem kollegaer på lærerværelset, samarbejde med forældre, samarbejde med børnene og de unge osv. Derudover er det essentielt for børn og unge at lære at samarbejde for at kunne fungere i forskellige sociale sammenhænge. Find en oplægsholder, der kan give jer inspiration og værktøjer til at udvikle samarbejdet på jeres arbejdsplads eller til at forbedre samarbejdet i klassen.

Udvalgte profiler

VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
DION RASMUSSEN
Musikentrepenør, underviser og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
TRICAS PSYKOLOGERNE
E-sport og gaming
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk
ANNE GÖRLICH
Adjunkt, Ph.D. og foredragsholder om udsatte børn og unge
ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut og foredragsholder
KLAUS EUSEBIUS JAKOBSEN
Forfatter, tidligere rektor på Herlufholms skole og foredragsholder
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning