Profiler under emnet: Samarbejde

Samarbejde er vigtigt på mange parametre i det pædagogiske arbejde og i forbindelse med undervisning. Samarbejde mellem kollegaer på lærerværelset, samarbejde med forældre, samarbejde med børnene og de unge osv. Derudover er det essentielt for børn og unge at lære at samarbejde for at kunne fungere i forskellige sociale sammenhænge. Find en oplægsholder, der kan give jer inspiration og værktøjer til at udvikle samarbejdet på jeres arbejdsplads eller til at forbedre samarbejdet i klassen.

Udvalgte profiler

VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
BENT DAHL JENSEN
Redaktør, forfatter og foredragsholder
MADS HERMANSEN
Professor, Dr. Pæd., Forfatter og foredragsholder
METTE CARENDI
Forfatter, underviser og foredragsholder om børns trivsel
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
MALENE FENGER-GRØNDAHL
Forfatter, journalist og foredragsholder
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
RASMUS ALENKÆR
Psykolog, cand. pæd. psyk., PhD og foredragsholder
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter