Profiler under emnet: Coaching

Coaching er en form for udvikling, som hjælpes på vej af den coachende. Coaching er de seneste år blevet et populært begreb i mange sammenhænge. Det er både muligt at coache sig selv og blive coachet af en udefrastående med relevante coaching-værktøjer. Her finder du oplægsholdere med sådanne værktøjer, og som selv har erfaring med at coache børn og unge og/eller forældre og lærere.

Udvalgte profiler

BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
www.pædagogen.dk
har flere foredragsholdere. Klik for detaljer.
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik