Profiler under emnet: Relationspædagogik

Relationspædagogikken tager afsæt i, at det er i relationerne til andre mennesker, vi forstår vores egne ressourcer, problemer, succeser og fiaskoer. Ifølge relationspædagogikken er det i relationen til andre, vi udvikler vores egenskaber, værdier og meninger. Vi prøver at forstå, hvordan vi ser os selv i andres øjne og agerer herefter. Det er også gennem den gode relation og dialog, at lærer og pædagog får kendskab til barnets eller den unges ressourcer og behov.

Udvalgte profiler

VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
LARS BOM
Skuespiller og foredragsholder
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
NIELS EGELUND
Professor i specialpædagogik på DPU, Dr.pæd og Ph.D.
THOMAS GRØNNEMARK
Inspirator, forfatter og foredragsholder
CLAUS BEHRENS
Musiker, komponist og foredragsholder
MULTI MATH
Matematikundervisning for tosprogede og elever med sproglige udfordringer
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
SØREN CARLOS RASMUSSEN
Stifter af Carlos Kitschen og foredragsholder