Profiler under emnet: Relationspædagogik

Relationspædagogikken tager afsæt i, at det er i relationerne til andre mennesker, vi forstår vores egne ressourcer, problemer, succeser og fiaskoer. Ifølge relationspædagogikken er det i relationen til andre, vi udvikler vores egenskaber, værdier og meninger. Vi prøver at forstå, hvordan vi ser os selv i andres øjne og agerer herefter. Det er også gennem den gode relation og dialog, at lærer og pædagog får kendskab til barnets eller den unges ressourcer og behov.

Udvalgte profiler

MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
JOOST ALEXANDER
Kommunikationstræner, skuespiller, proceskonsulent, instruktør og flamencosanger
MADS HERMANSEN
Professor, Dr. Pæd., Forfatter og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
JAMIL FARAH MEHDI
Foredragsholder
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE
Undervisere, erhvervsdrivende, læringsekspert og foredragsholdere
JOSUA CHRISTENSEN
Konsulent i Frie Skolers Lærerforening