Profiler under emnet: Relationspædagogik

Relationspædagogikken tager afsæt i, at det er i relationerne til andre mennesker, vi forstår vores egne ressourcer, problemer, succeser og fiaskoer. Ifølge relationspædagogikken er det i relationen til andre, vi udvikler vores egenskaber, værdier og meninger. Vi prøver at forstå, hvordan vi ser os selv i andres øjne og agerer herefter. Det er også gennem den gode relation og dialog, at lærer og pædagog får kendskab til barnets eller den unges ressourcer og behov.

Udvalgte profiler

LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
JAMIL FARAH MEHDI
Foredragsholder
MALENE FENGER-GRØNDAHL
Forfatter, journalist og foredragsholder
LARS BOM
Skuespiller og foredragsholder
TRICAS PSYKOLOGERNE
E-sport og gaming
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
METTE MARIE LEDERTOUG
Psykolog, Ph.D i positiv psykologi, forfatter og foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
MICKI SUNESEN
Forsker, rådgiver og foredragsholder