Profiler under emnet: Relationspædagogik

Relationspædagogikken tager afsæt i, at det er i relationerne til andre mennesker, vi forstår vores egne ressourcer, problemer, succeser og fiaskoer. Ifølge relationspædagogikken er det i relationen til andre, vi udvikler vores egenskaber, værdier og meninger. Vi prøver at forstå, hvordan vi ser os selv i andres øjne og agerer herefter. Det er også gennem den gode relation og dialog, at lærer og pædagog får kendskab til barnets eller den unges ressourcer og behov.

Udvalgte profiler

JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole