Profiler under emnet: Relationspædagogik

Relationspædagogikken tager afsæt i, at det er i relationerne til andre mennesker, vi forstår vores egne ressourcer, problemer, succeser og fiaskoer. Ifølge relationspædagogikken er det i relationen til andre, vi udvikler vores egenskaber, værdier og meninger. Vi prøver at forstå, hvordan vi ser os selv i andres øjne og agerer herefter. Det er også gennem den gode relation og dialog, at lærer og pædagog får kendskab til barnets eller den unges ressourcer og behov.

Udvalgte profiler

VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
TORBEN BOHNHARDT
Iværksætter og foredragsholder
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator