Profiler under emnet: Udskolingen

Udskoling er en fælles betegnelse for grundskolens ældste klasser - fra 7.- 10. klasse. Elever i udskolingen er i starten af teenageårene, hvor udviklingen går stærkt, og der skal tages stilling til mange spørgsmål, bl.a. omkring ungdomsuddannelse og fremtid. Her finder I oplægsholdere, der har en faglig ekspertise i udskolingen, herunder undervisning og vejledning af grundskolens ældste elever. 

Udvalgte profiler

HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
JAMIL FARAH MEHDI
Foredragsholder
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer