Profiler under emnet: Forældresamarbejde

Samarbejde mellem skole og forældre er helt central for børnenes trivsel og udvikling. Det er også vigtigt for forældrene, deres tillid til skolen og ikke mindst for lærere og andet pædagogisk personale på skolen. Find en oplægsholder, der kan give jer inspiration til at forbedre forældresamarbejdet og kommunikationen mellem skole og hjem.

Udvalgte profiler

BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
DEN KREATIVE AFDELING
Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
JOHNY GAMMELGAARD
Foredragsholder og coach med hjernen på hjernen!
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
THOMAS BREDAHL
Ph.d. i motivation og menneskelige forandringsprocesser, forfatter og foredragsholder
CECILIE GREDAL
Ledelsesrådgiver, foredragsholder og idealbryder
KLAUS EUSEBIUS JAKOBSEN
Forfatter, tidligere rektor på Herlufholms skole og foredragsholder