Profiler under emnet: Forældresamarbejde

Samarbejde mellem skole og forældre er helt central for børnenes trivsel og udvikling. Det er også vigtigt for forældrene, deres tillid til skolen og ikke mindst for lærere og andet pædagogisk personale på skolen. Find en oplægsholder, der kan give jer inspiration til at forbedre forældresamarbejdet og kommunikationen mellem skole og hjem.

Udvalgte profiler

THOMAS BREDAHL
Ph.d. i motivation og menneskelige forandringsprocesser, forfatter og foredragsholder
BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder
MULTI MATH
Matematikundervisning for tosprogede og elever med sproglige udfordringer
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
JOSUA CHRISTENSEN
Konsulent i Frie Skolers Lærerforening
CECILIE NØRGAARD
Uddannelses- og kønssociolog
ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel
MADS HERMANSEN
Professor, Dr. Pæd., Forfatter og foredragsholder
VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE
Undervisere, erhvervsdrivende, læringsekspert og foredragsholdere
DION RASMUSSEN
Musikentrepenør, underviser og foredragsholder