Profiler under emnet: Forældresamarbejde

Samarbejde mellem skole og forældre er helt central for børnenes trivsel og udvikling. Det er også vigtigt for forældrene, deres tillid til skolen og ikke mindst for lærere og andet pædagogisk personale på skolen. Find en oplægsholder, der kan give jer inspiration til at forbedre forældresamarbejdet og kommunikationen mellem skole og hjem.

Udvalgte profiler

SØREN LYNGE
Foredragsholder, coach, forsker, forfatter og foredragsholder om unge for unge.
STIG BROSTRØM
Forsker, forfatter og foredragsholder
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
KARSTEN B. VESTER
Foredragsholder og relationsskaber i Virksomheder adopterer skoleklasser
PETER SOLBERG DIRKSEN
Forfatter og foredragsholder
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
METTE MARIE LEDERTOUG
Psykolog, Ph.D i positiv psykologi, forfatter og foredragsholder
CECILIE GREDAL
Ledelsesrådgiver, foredragsholder og idealbryder
CECILIE NØRGAARD
Uddannelses- og kønssociolog
SARAH ENGELL
Forfatter og foredragsholder
TRICAS PSYKOLOGERNE
E-sport og gaming
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde