Profiler under emnet: Motivation

Motivation er den drivkraft, der får mennesker til at handle, som de gør. En vigtig del af lærerens job er at motivere eleverne til at lære nyt. Også lærere, ledere og andet pædagogisk personale kan have brug for motivation. Her finder du oplægsholdere, der kan give en faglig indsigt i, hvordan vi bedst motiverer både børn og voksne.

Udvalgte profiler

MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere