Profiler under emnet: Motivation

Motivation er den drivkraft, der får mennesker til at handle, som de gør. En vigtig del af lærerens job er at motivere eleverne til at lære nyt. Også lærere, ledere og andet pædagogisk personale kan have brug for motivation. Her finder du oplægsholdere, der kan give en faglig indsigt i, hvordan vi bedst motiverer både børn og voksne.

Udvalgte profiler

RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
www.pædagogen.dk
har flere foredragsholdere. Klik for detaljer.
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
TORBEN BOHNHARDT
Iværksætter og foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen