Profiler under emnet: Forældremøder

Forældremøder er en central del af samarbejdet mellem skole og hjem. Forældremøderne har stor betydning for børnenes trivsel, for forældrenes tillid til skolen og for lærernes og pædagogernes arbejde. Et forældremøde kan udformes på mange måder og skal tilpasses den enkelte skole og dens principper. Find en oplægsholder, der kan hjælpe og inspirere til at styrke forældremøderne på jeres skole.

Udvalgte profiler

SVEND ERIK SCHMIDT
Foredragsholder, forfatter og ekspert i læring og kommunikation
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
BENT DAHL JENSEN
Redaktør, forfatter og foredragsholder
METTE MARIE LEDERTOUG
Psykolog, Ph.D i positiv psykologi, forfatter og foredragsholder
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
NIELS EGELUND
Professor i specialpædagogik på DPU, Dr.pæd og Ph.D.
KLAUS EUSEBIUS JAKOBSEN
Forfatter, tidligere rektor på Herlufholms skole og foredragsholder