Profiler under emnet: Forældremøder

Forældremøder er en central del af samarbejdet mellem skole og hjem. Forældremøderne har stor betydning for børnenes trivsel, for forældrenes tillid til skolen og for lærernes og pædagogernes arbejde. Et forældremøde kan udformes på mange måder og skal tilpasses den enkelte skole og dens principper. Find en oplægsholder, der kan hjælpe og inspirere til at styrke forældremøderne på jeres skole.

Udvalgte profiler

JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
RASMUS ALENKÆR
Psykolog, cand. pæd. psyk., PhD og foredragsholder
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
SVEND ERIK SCHMIDT
Foredragsholder, forfatter og ekspert i læring og kommunikation
LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
MULTI MATH
Matematikundervisning for tosprogede og elever med sproglige udfordringer
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
STIG BROSTRØM
Forsker, forfatter og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed