Profiler under emnet: Forældremøder

Forældremøder er en central del af samarbejdet mellem skole og hjem. Forældremøderne har stor betydning for børnenes trivsel, for forældrenes tillid til skolen og for lærernes og pædagogernes arbejde. Et forældremøde kan udformes på mange måder og skal tilpasses den enkelte skole og dens principper. Find en oplægsholder, der kan hjælpe og inspirere til at styrke forældremøderne på jeres skole.

Udvalgte profiler

ESTHER RÜTZOU
Forfatter, historiefortæller, foredragsholder og underviser
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter