Profiler under emnet: Forældremøder

Forældremøder er en central del af samarbejdet mellem skole og hjem. Forældremøderne har stor betydning for børnenes trivsel, for forældrenes tillid til skolen og for lærernes og pædagogernes arbejde. Et forældremøde kan udformes på mange måder og skal tilpasses den enkelte skole og dens principper. Find en oplægsholder, der kan hjælpe og inspirere til at styrke forældremøderne på jeres skole.

Udvalgte profiler

BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
TORBEN VILLEKJÆR
Iværksætter og foredragsholder
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole