Profiler under emnet: Forældremøder

Forældremøder er en central del af samarbejdet mellem skole og hjem. Forældremøderne har stor betydning for børnenes trivsel, for forældrenes tillid til skolen og for lærernes og pædagogernes arbejde. Et forældremøde kan udformes på mange måder og skal tilpasses den enkelte skole og dens principper. Find en oplægsholder, der kan hjælpe og inspirere til at styrke forældremøderne på jeres skole.

Udvalgte profiler

CLAUS BEHRENS
Musiker, komponist og foredragsholder
LARS BOM
Skuespiller og foredragsholder
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
MICKI SUNESEN
Forsker, rådgiver og foredragsholder
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
MADS HERMANSEN
Professor, Dr. Pæd., Forfatter og foredragsholder
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning