Profiler under emnet: Forældremøder

Forældremøder er en central del af samarbejdet mellem skole og hjem. Forældremøderne har stor betydning for børnenes trivsel, for forældrenes tillid til skolen og for lærernes og pædagogernes arbejde. Et forældremøde kan udformes på mange måder og skal tilpasses den enkelte skole og dens principper. Find en oplægsholder, der kan hjælpe og inspirere til at styrke forældremøderne på jeres skole.

Udvalgte profiler

ANETTE JAHN
Historiefortæller og antropolog
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
SARAH ENGELL
Forfatter og foredragsholder
TORBEN BOHNHARDT
Iværksætter og foredragsholder
THOMAS GRØNNEMARK
Inspirator, forfatter og foredragsholder
LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
MULTI MATH
Matematikundervisning for tosprogede og elever med sproglige udfordringer
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
JOHNY GAMMELGAARD
Foredragsholder og coach med hjernen på hjernen!
MICKI SUNESEN
Forsker, rådgiver og foredragsholder
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder