Profiler under emnet: Sprog

Bander børn og unge mere i dag end tidligere? Fortærrer det engelske sprog det danske? Har de sociale medier betydning for, hvordan børn og unge bruger sproget? Her finder I oplægsholdere, der kan give svar på disse og mange flere spørgsmål omkring børn og unges sprogbrug. Du finder også oplægsholdere, som kan inspirere til, hvordan vi på kreative måder kan opfordre børn og unge til at bruge og udvikle deres sprog.

Udvalgte profiler

CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
SOPHIE ALEXANDRINE LINDEGAARD
Indehaver af Ideas On Wheels og kreativ leder i Danmarks Radio
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
TORBEN BOHNHARDT
Iværksætter og foredragsholder
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer