Profiler under emnet: Sprog

Bander børn og unge mere i dag end tidligere? Fortærrer det engelske sprog det danske? Har de sociale medier betydning for, hvordan børn og unge bruger sproget? Her finder I oplægsholdere, der kan give svar på disse og mange flere spørgsmål omkring børn og unges sprogbrug. Du finder også oplægsholdere, som kan inspirere til, hvordan vi på kreative måder kan opfordre børn og unge til at bruge og udvikle deres sprog.

Udvalgte profiler

TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD
Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
METTE MARIE LEDERTOUG
Psykolog, Ph.D i positiv psykologi, forfatter og foredragsholder
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
RUNE KAPPEL
Cand.psych.aut. og foredragsholder
RUNE STRØM
Foredragsholder, forfatter og kommunikationsekspert
MADS HERMANSEN
Professor, Dr. Pæd., Forfatter og foredragsholder
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere