Profiler under emnet: Mellemtrin

Udvalgte profiler

TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
METTE MARIE LEDERTOUG
Psykolog, Ph.D i positiv psykologi, forfatter og foredragsholder
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
MADS HERMANSEN
Professor, Dr. Pæd., Forfatter og foredragsholder
ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut, coaching af lærere.
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
CLAUS BEHRENS
Musiker, komponist og foredragsholder
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik