Profiler under emnet: Inklusion

Inklusion kan oversættes til inddragelse i et fællesskab eller en sammenhæng. Inklusion i skolen er både et politisk og et pædagogisk mål. Børn med særlige behov skal så vidt muligt undervises sammen med deres kammerater i den almene undervisning. Inklusion af børn med særlige behov kræver dog ekstra ressourcer og værktøjer. Her finder du oplægsholdere, der har stor både faglig og praktisk erfaring med inklusion i skolen. Få ny inspiration til jeres arbejde med inklusion.    

Udvalgte profiler

JOHNY GAMMELGAARD
Foredragsholder og coach med hjernen på hjernen!
ANETTE JAHN
Historiefortæller og antropolog
BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
MARIE KRAUL
Tidl. kommunikationsrådgiver i Børns Vilkår, forfatter og foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
MALENE FENGER-GRØNDAHL
Forfatter, journalist og foredragsholder
RUNE STRØM
Foredragsholder, forfatter og kommunikationsekspert
SØREN LYNGE
Foredragsholder, coach, forsker, forfatter og foredragsholder om unge for unge.
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator