Profiler under emnet: Inklusion

Inklusion kan oversættes til inddragelse i et fællesskab eller en sammenhæng. Inklusion i skolen er både et politisk og et pædagogisk mål. Børn med særlige behov skal så vidt muligt undervises sammen med deres kammerater i den almene undervisning. Inklusion af børn med særlige behov kræver dog ekstra ressourcer og værktøjer. Her finder du oplægsholdere, der har stor både faglig og praktisk erfaring med inklusion i skolen. Få ny inspiration til jeres arbejde med inklusion.    

Udvalgte profiler

MALENE FENGER-GRØNDAHL
Forfatter, journalist og foredragsholder
LARS BOM
Skuespiller og foredragsholder
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD
Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut og foredragsholder
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk
JOHNY GAMMELGAARD
Foredragsholder og coach med hjernen på hjernen!
ANETTE JAHN
Historiefortæller og antropolog