Profiler under emnet: Gruppearbejde

Gruppearbejde handler om at samarbejde, at hjælpe hinanden, udnytte hinandens stærke sider og udvikle dem, der er mindre stærke. Lærer børn ikke at arbejde i grupper, vil de møde mange udfordringer både i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Gruppearbejde er også vigtigt for lærere og det pædagogiske personale, der hver dag må samarbejde om undervisningen og om den enkelte elev.

Udvalgte profiler

MADS HERMANSEN
Professor, Dr. Pæd., Forfatter og foredragsholder
DEN KREATIVE AFDELING
Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD
Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet
SARAH ENGELL
Forfatter og foredragsholder
SØREN LYNGE
Foredragsholder, coach, forsker, forfatter og foredragsholder om unge for unge.
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
METTE CARENDI
Forfatter, underviser og foredragsholder om børns trivsel
PETER SOLBERG DIRKSEN
Forfatter og foredragsholder
ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel