Profiler under emnet: Gruppearbejde

Gruppearbejde handler om at samarbejde, at hjælpe hinanden, udnytte hinandens stærke sider og udvikle dem, der er mindre stærke. Lærer børn ikke at arbejde i grupper, vil de møde mange udfordringer både i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Gruppearbejde er også vigtigt for lærere og det pædagogiske personale, der hver dag må samarbejde om undervisningen og om den enkelte elev.

Udvalgte profiler

BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
KLAUS EUSEBIUS JAKOBSEN
Forfatter, tidligere rektor på Herlufholms skole og foredragsholder
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
JOSUA CHRISTENSEN
Konsulent i Frie Skolers Lærerforening
MULTI MATH
Matematikundervisning for tosprogede og elever med sproglige udfordringer
SØREN CARLOS RASMUSSEN
Stifter af Carlos Kitschen og foredragsholder
ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel
MALENE FENGER-GRØNDAHL
Forfatter, journalist og foredragsholder