Profiler under emnet: Frivilligt arbejde

Udvalgte profiler

BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
BENT DAHL JENSEN
Redaktør, forfatter og foredragsholder
JOHNY GAMMELGAARD
Foredragsholder og coach med hjernen på hjernen!
RASMUS ALENKÆR
Psykolog, cand. pæd. psyk., PhD og foredragsholder
ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder