Profiler under emnet: Samfund

Udvalgte profiler

CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
ESTHER RÜTZOU
Forfatter, historiefortæller, foredragsholder og underviser
TORBEN BOHNHARDT
Iværksætter og foredragsholder
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder