Profiler under emnet: Samfund

Udvalgte profiler

JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
MULTI MATH
Matematikundervisning for tosprogede og elever med sproglige udfordringer
ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel
LARS BOM
Skuespiller og foredragsholder
METTE CARENDI
Forfatter, underviser og foredragsholder om børns trivsel
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
ANNE GÖRLICH
Adjunkt, Ph.D. og foredragsholder om udsatte børn og unge
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
ANETTE JAHN
Historiefortæller og antropolog
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
METTE MARIE LEDERTOUG
Psykolog, Ph.D i positiv psykologi, forfatter og foredragsholder