Profiler under emnet: Dannelse

Udvalgte profiler

IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
TORBEN BOHNHARDT
Iværksætter og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler