Profiler under emnet: Misbrug i hjemmet

Udvalgte profiler

ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut
JOSUA CHRISTENSEN
Konsulent i Frie Skolers Lærerforening
METTE MARIE LEDERTOUG
Psykolog, Ph.D i positiv psykologi, forfatter og foredragsholder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
JOOST ALEXANDER
Kommunikationstræner, skuespiller, proceskonsulent, instruktør og flamencosanger
MULTI MATH
Matematikundervisning for tosprogede og elever med sproglige udfordringer
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter