Profiler under emnet: Sygdom i hjemmet

Udvalgte profiler

CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
TORBEN VILLEKJÆR
Iværksætter og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi