Profiler under emnet: Musik

Musik er hjernegymnastik og kan med stor fordel inddrages i undervisningen. For de yngste kan musikken være et værktøj til at lære at læse og skrive. Også for de lidt ældre kan musik være et lærerigt og kreativt afbræk i en traditionel undervisningsdag. Find oplægsholdere, der selv arbejder med musik, og som kan give gode ideer til, hvordan I kan inddrage musikken i undervisningen.

Udvalgte profiler

JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
www.pædagogen.dk
har flere foredragsholdere. Klik for detaljer.
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
TORBEN VILLEKJÆR
Iværksætter og foredragsholder
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik