Profiler under emnet: Musik

Musik er hjernegymnastik og kan med stor fordel inddrages i undervisningen. For de yngste kan musikken være et værktøj til at lære at læse og skrive. Også for de lidt ældre kan musik være et lærerigt og kreativt afbræk i en traditionel undervisningsdag. Find oplægsholdere, der selv arbejder med musik, og som kan give gode ideer til, hvordan I kan inddrage musikken i undervisningen.

Udvalgte profiler

ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel
METTE MARIE LEDERTOUG
Psykolog, Ph.D i positiv psykologi, forfatter og foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
JOSUA CHRISTENSEN
Konsulent i Frie Skolers Lærerforening
MARIE KRAUL
Tidl. kommunikationsrådgiver i Børns Vilkår, forfatter og foredragsholder
METTE CARENDI
Forfatter, underviser og foredragsholder om børns trivsel
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
KARSTEN B. VESTER
Foredragsholder og relationsskaber i Virksomheder adopterer skoleklasser
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
ANETTE JAHN
Historiefortæller og antropolog
NIELS EGELUND
Professor i specialpædagogik på DPU, Dr.pæd og Ph.D.