Profiler under emnet: Musik

Musik er hjernegymnastik og kan med stor fordel inddrages i undervisningen. For de yngste kan musikken være et værktøj til at lære at læse og skrive. Også for de lidt ældre kan musik være et lærerigt og kreativt afbræk i en traditionel undervisningsdag. Find oplægsholdere, der selv arbejder med musik, og som kan give gode ideer til, hvordan I kan inddrage musikken i undervisningen.

Udvalgte profiler

THOMAS GRØNNEMARK
Inspirator, forfatter og foredragsholder
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
LARS BOM
Skuespiller og foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
MARIE KRAUL
Tidl. kommunikationsrådgiver i Børns Vilkår, forfatter og foredragsholder
DION RASMUSSEN
Musikentrepenør, underviser og foredragsholder
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut og foredragsholder