Profiler under emnet: Musik

Musik er hjernegymnastik og kan med stor fordel inddrages i undervisningen. For de yngste kan musikken være et værktøj til at lære at læse og skrive. Også for de lidt ældre kan musik være et lærerigt og kreativt afbræk i en traditionel undervisningsdag. Find oplægsholdere, der selv arbejder med musik, og som kan give gode ideer til, hvordan I kan inddrage musikken i undervisningen.

Udvalgte profiler

MICKI SUNESEN
Forsker, rådgiver og foredragsholder
ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut og foredragsholder
NIELS EGELUND
Professor i specialpædagogik på DPU, Dr.pæd og Ph.D.
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE
Undervisere, erhvervsdrivende, læringsekspert og foredragsholdere
MADS HERMANSEN
Professor, Dr. Pæd., Forfatter og foredragsholder
SARAH ENGELL
Forfatter og foredragsholder
TORBEN BOHNHARDT
Iværksætter og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk