Profiler under emnet: Kreativitet

Kreativitet kan løst oversættes til menneskers evne til at skabe noget nyt og anderledes. Kreativitet er en vigtig del af skolegangen og af elevernes læring. Oplægsholderne her inspirerer til at bringe kreativiteten ind i undervisningen på nye og alternative måder, og til hvordan lærere og pædagoger kan opfordre børn og unge til at blive ved at tænke kreativt.

Udvalgte profiler

ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
PETER SOLBERG DIRKSEN
Forfatter og foredragsholder
ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD
Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
THOMAS BREDAHL
Ph.d. i motivation og menneskelige forandringsprocesser, forfatter og foredragsholder
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
MULTI MATH
Matematikundervisning for tosprogede og elever med sproglige udfordringer
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning