Profiler under emnet: Læringsstile

Læringsstil er et udtryk for måden, hvorpå den enkelte lærende lærer bedst i en given situation og indenfor et givent stof. Der findes mange forskellige læringsstile, som alle har forskellig effekt på os. Her finder du foredragsholdere, der har specialiseret sig indenfor forskellige læringsstile, og som kan give et fagligt indblik i, hvordan de forskellige læringsstile virker, og hvorfor de virker.

Udvalgte profiler

JOSUA CHRISTENSEN
Konsulent i Frie Skolers Lærerforening
BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
OLE FLEMMING PEDERSEN
Tidl. konsulent i Undervisningsministeriet, lærer og forfatter
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
JOOST ALEXANDER
Kommunikationstræner, skuespiller, proceskonsulent, instruktør og flamencosanger
VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE
Undervisere, erhvervsdrivende, læringsekspert og foredragsholdere
METTE MARIE LEDERTOUG
Psykolog, Ph.D i positiv psykologi, forfatter og foredragsholder
DEN KREATIVE AFDELING
Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling